Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Aktualności - Wydarzenia

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy wraz z firmą Expo Silesia zaprasza na Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo 2014. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2014r, w Centrum Targowo-Konferencyjnym w Sosnowcu.
(17-07-2014) » więcej informacji

W dniach 15–18.09.2014 r. w Zakopanem-Kościelsku odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL-2014 pn.: Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania.
(25-09-2014) » więcej informacji
Komisja Europejska zatwierdziła System KZR INIG - pierwszy polski system certyfikacji biopaliw na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju.
System ten został opracowany w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie.
(8-07-2014) » więcej informacji
W dniach 14–16.05.2014 r. w Hotelu „Klimek SPA” w Muszynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji”.
(19-05-2014) » więcej informacji
W dniach 09–10 czerwca 2014 r. odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie III Konferencja ShaleScience pt. Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych ukierunkowana na wprowadzanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki do poszukiwań i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.
(8-04-2014) » więcej informacji
W dniach 10–15 lutego 2014r., z okazji jubileuszu 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Indiami, przebywała w Indiach (New Delhi, Kalkuta) Polska Misja Biznesowa, której przewodniczył Wiceminister Gospodarki Jerzy Pietrewicz. W misji tej z ramienia Instytutu uczestniczyli panowie: Winicjusz Stanik i Leszek Ziemiański.
(26-01-2014) » więcej informacji
W dniach 11–12.02.2014 r. w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik, odbyła się XXI Giełda Wynalazków, które uzyskały złote medale i specjalne wyróżnienia na piętnastu międzynarodowych wystawach i targach wynalazczości w roku 2013.
(21-02-2014) » więcej informacji
W dniach 15-17 stycznia 2014 r. w Hotelu Klimek****SPA w Muszynie odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna FORGAZ 2014 pt.: „Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja”, której organizatorem był zespół Pracowników Pionu Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.
(27-01-2014) » więcej informacji
Komunikat nr 1/13 KT z dnia 2.12.2013r. w sprawie nowego wydania
Kryteriów Technicznych - KT-28-96 wyd. 8 „Reduktory średniego ciśnienia. Wymagania i badania".

(2-12-2013) » więcej informacji
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 278/KAT/2013 Instytutowi Nafty i Gazu została nadana kategoria naukowa A.
(13-11-2013) » więcej informacji
W dniu 5.11.2013r. odbyła się organizowana przez INIG konferencja dotycząca uzgodnienia kształtu Zaleceń Aprobacyjnych do zatwierdzenia oraz omówienia trybu postępowania dotyczącego wydawania Aprobat Technicznych oraz przeprowadzenia procedur oceny zgodności dla reduktorów średniego ciśnienia.
(6-11-2013) » więcej informacji
W dniach 23-24.10.2013r. Instytut uczestniczył w V, jubileuszowej edycji Targów Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB w Sosnowcu.
(26-10-2013) » więcej informacji
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2013 r.
Instytutowi Nafty i Gazu został nadany statusu państwowego instytutu badawczego.

(24-10-2013) » więcej informacji
Z dniem 23 października 2013r. INiG został wpisany do bazy danych NANDO w obszarze europejskich jednostek notyfikowanych dla wyrobów budowlanych.
(23-10-2013) » więcej informacji
W dniach 17–18.10.2013 r. odbyła się w Krakowie X Jubileuszowa Konferencja Dyrektorów Instytutów Badawczych nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
(18-10-2013) » więcej informacji
W dniach 08-10.10.2013r. w Warszawie, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, odbyła się VII Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji IWIS 2013.
(10-10-2013) » więcej informacji
W dniu 25.09.2013 r., na VIII posiedzeniu, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Naukową Instytutu Nafty i Gazu, na funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Technologii Nafty powołana została
mgr inż. Wiesława Urzędowska
.
(25-09-2013) » więcej informacji
W dniach 17-18 września w Krakowie, w hotelu Galaxy, odbyła się IV edycja Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2013, pt.: "Biopaliwa a kryteria zrównoważonego rozwoju. Implementacja dyrektywy RED".
(24-09-2013) » więcej informacji
W dniu 6 września br. w Krośnie miało miejsce spotkanie Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z jego mieszkańcami oraz przedstawicielami władz miejskich i reprezentantami miejscowych firm.
(7-09-2013) » więcej informacji
W dniach 30.08-01.09.2013 Instytut otrzymał nagrody i wyróżnienia na międzynarodowej wystawie wynalazków: 6th International Fair On Innovation, Eco Ideas, Products and Technologies in Agriculture and Food Industry, AGRO ARCA.
(2-09-2013) » więcej informacji
Instytut Nafty i Gazu uruchomił Cyfrową Bibliotekę, w której zapoznać się można z najcenniejszymi zasobami bibliotecznymi w wersji zdigitalizowanej, opublikowanymi na przełomie XIX i XX wieku.
Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej", finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
(26-08-2013) » więcej informacji
W dniu 19 lipca 2013 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Honorowych im. Tadeusza Sendzimira
(6-08-2013) » więcej informacji
W niedzielę 28 lipca, na krośnieńskim rynku, Instytut Nafty i Gazu po raz szósty uczestniczył w imprezie Świet(l)ne Miasto, happeningu mającym na celu przybliżenie mieszkańcom Krosna i jego okolic postaci Ignacego Łukasiewicza, twórcy Przemysłu Naftowego.
(28-07-2013) » więcej informacji
ORLEN GAZ po raz drugi ogłasza ogólnopolski konkurs branży LPG Napęd Nowej Ery.
Tegoroczna edycja skierowana jest do zdolnych polskich naukowców.

(8-07-2013) » więcej informacji
W czerwcu, w siedzibie Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, przy ul. Lubicz 25A oraz w Pionie Technologii Nafty przy ul. Łukasiewicza 1 odbył się cykl spotkań promujących projekt "Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej".
(28-06-2013) » więcej informacji
W dniu 17 czerwca 2013 r. na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Marka Dohnalika.
(17-06-2013) » więcej informacji
W dniu 13 maja 2013 r. na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Sowiżdżała.
(14-05-2013) » więcej informacji
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani dr inż. Iwony Skręt,
Zastępcy Dyrektora ds. Technologii Nafty w Instytucie Nafty i Gazu.
Oddana swej pracy i zaangażowana w rozwój polskiego przemysłu petrochemicznego, specjalizowała się w technologii paliw i rafineryjnych wodorowych procesach katalitycznych.
(13-05-2013) » więcej informacji
Jury 16. Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES-2013” Moskwa, 02–05.04.2013 r. przyznało Instytutowi medale za wystawione wynalazki.
(5-04-2013) » więcej informacji
Koło Naukowe Geofizyków „Geofon” działające przy Akademii Górniczo-Hutniczej postanowiło zabrać głos w debacie na temat gazu ziemnego z łupków organizując w dniach 7-9 czerwca 2013 r. w Krakowie Student Shale Days. (Miesięcznik Nafta-Gaz jest patronem medialnym tego wydarzenia)
(26-03-2013) » więcej informacji
Jury międzynarodowej wystawy wynalazków pn.: Salonul International de Inventicã PRO INVENT zorganizowanej w dniach 19–22.03.2013 r. w miejscowości Cluj-Napoca, Rumunia, przyznało dla Instytutu medale i wyróżnienia.
(22-03-2013) » więcej informacji
W dniach 12-15 marca 2013 r. odbyła się kolejna konferencja Global Methane Initiative EXPO zorganizowana przez U.S. Environmental Protection Agency oraz Ministerstwo Środowiska Kanady. Podczas towarzyszącym jej targom swoją ofertę zaprezentował Instytut Nafty i Gazu.
(15-03-2013) » więcej informacji
4 marca w Warszawskim Klubie Technika Naczelnej Organizacji Technicznej tytuł „Złotego Inżyniera” został przyznany Panu prof. dr hab. inż. Janowi Lubasiowi, Dyrektorowi Pionu Eksploatacji Złóż Węglowodorów, krośnieńskiego Oddziału INiG.
(4-03-2013) » więcej informacji
Jury międzynarodowej wystawy wynalazków Malaysia Technology EXPO Kuala Lumpur, 21–23.02.2013 r. nagrodziło zaprezentowane podczas imprezy wynalazki i rozwiązania opracowane w Instytucie.
(23-02-2013) » więcej informacji
Instytut Nafty i Gazu ogłasza konkurs
na wykonanie projektu szaty graficznej firmowej strony WWW.
Szczegóły konkursu pod adresem:
http://www.corton.pl/konkurs/781-layout-dla-instytutu-nafty-i-gazu-w-krakowie.
Zapraszamy do udziału.
(14-02-2013)
W dniach 05–07 lutego 2013 r. Instytut uczestniczył w XX Jubileuszowej Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2012 r. Giełda została zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
(12-02-2013) » więcej informacji
Jury Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Innowacji FINEX-2013, która odbyła się w dniach 04–07.02.2013r. w Teheranie (Iran), przyznało dla opracowanych w Instytucie wynalazków
3 złote medale.

(7-02-2013) » więcej informacji
5 – 7 lutego 2013 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się XX Giełda Wynalazków organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Instytut zaprasza do odwiedzenia swojego stoiska, na którym zaprezentuje 11 innowacyjnych wynalazków, wynalazków nagrodzonych złotymi medalami na międzynarodowych wystawach innowacji.
(25-01-2013) » więcej informacji
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił na rzecz Instytutu patentu o numerze PL 213056 na wynalazek pt.: Kompozycja środka do zestalania zużytych płuczek wiertniczych.
(21-01-2013) » więcej informacji
W dniach 08–10.01.2013 r. w Rytrze odbyła się I Zimowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: Zimowe środki smarowe w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji. Organizatorami Konferencji był Pion Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA.
(11-01-2013) » więcej informacji
10 stycznia 2013 r. w siedzibie Instytutu Nafty i Gazu przy ul. Lubicz 25A odbyło się spotkanie, na którym Prezes Zarządu Bureau Veritas Certyfication Polska Sp. z o.o. Pan Witold Dżugan wręczył Instytutowi nagrodę specjalną Excellent Quality Organization 2012.
(10-01-2013) » więcej informacji
W dniach 14-15.11.2012 r. INiG uczestniczył, jako wystawca, w Międzynarodowych Targach Chemicznych w Płocku. Dla ponad 90 wystawców była to okazja na zaprezentowanie swoich produktów i usług, a samym targom towarzyszyła konferencja, której tematyka krążyła wokół innowacji w przemyśle chemicznym.
(19-11-2012) » więcej informacji
W dniach 28-30 września b.r. w Karpaczu Górnym odbyły się, zorganizowane przez Koło SITPNiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie III Warsztaty „Początki i rozwój polskiego przemysłu gazowniczego”. Zostały wygłoszone dwa referaty: 1) „Inż. Marian Wieleżyński. Pionier przemysłu gazowniczego w Polsce” 2) „Czterdziestolecie budowy pierwszego na świecie gazociągu przesyłowego z rur polietylenowych Wierzchowo – Szczecinek ”. Uczestniczyło 47 osób w tym 25 członków krakowskiego Oddziału SITPNiG.
(24-10-2012) » więcej informacji
W dniach 17-20.09.2012 r. Instytut Nafty i Gazu był organizatorem kolejnej edycji Konferencji GEOPETROL nt.: Nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich.
Konferencja ta, odbywająca się cyklicznie co dwa lata, choć przyjmuje w każdej edycji inną nazwę, ma zawsze ten sam cel podstawowy - wymianę myśli i doświadczeń.
(3-10-2012) » więcej informacji
Zapraszamy na Mały Rynek w Krakowie, w piątek, 12 października od godz. 10.00.
INiG znajdzie się wśród 50 firm i instytucji prezentujących podczas V Małopolskich Targów Innowacji produkty, technologie i usługi, które są nowatorskie, wyjątkowe i konkurencyjne, co najmniej w skali regionu.
(18-09-2012) » więcej informacji
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że
w dniu 3 czerwca 2012 zmarł ś.p.
mgr JERZY RACHWALSKI.
Z żalem żegnamy naszego Kolegę, przyjaciela, cenionego badacza i naukowca.

(06-06-2012)
» więcej informacji
Dyrekcja INiG i Koło Zakładowe SITPNiG uprzejmie zaprasza do uczestnictwa w Warsztatach naukowo technicznych na temat: "Początki i rozwój polskiego przemysłu gazowniczego",
które odbędą się w Karpaczu Górnym w dniach 28-30 września 2012r.
(16-05-2012) » więcej informacji
23.03.2012 r. w Domu Polonii w Krakowie dr inż. Iwona Skręt odebrała insygnia honorowego tytułu KRAKOWIANKI ROKU przyznane jej przez Klub Polski
(23-03-2012) » więcej informacji
Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego przy Instytucie Nafty i Gazu zaprasza do uczestnictwa w konkursie fotograficznym "Współczesna nafta w obiektywie" organizowanym przez Redakcję Wiadomości Naftowych i Gazowniczych
(23-03-2012) » więcej informacji
16 marca 2012 r. Instytut Nafty i Gazu gościł 25-osobową grupę przedsiębiorców, dziennikarzy, doradców i naukowców z całej Polski, którzy odwiedzili Pion Technologii Nafty INiG przy ul. Łukasiewicza 1.
(16-03-2012) » więcej informacji
Już po raz XVIII Przegląd Techniczny przyznał tytuły Złotych Inżynierów. W grupie "Wyróżnieni Inżynierowie 2011" znalazła się mgr inż. Maria Migdał - Kierownik Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki
(8-03-2012) » więcej informacji
6 marca 2012 r. w Muzeum Techniki NOT - w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na uroczystości otwarcia Giełdy Wynalazków, Instytut Nafty i Gazu otrzymał szereg nagród i wyróżnień przyznanych za promowanie wynalazków i rozwiązań technologicznych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2011 roku.
(6-03-2012) » więcej informacji
W numerze 2/2012 magazynu rynku paliwowego pn. Paliwa Płynne został zamieszczony obszerny wywiad z Z-cą Dyrektora ds. Technologii Nafty dr inż. Iwoną Skręt, laureatką tytułu Wynalazczyni Roku 2011.
(5-03-2012) » Zachęcamy do zapoznania się z treścią wywiadu
W dniach 16-17 maja badacze z całego świata spotkają się w Centrum Nauki Kopernik podczas
II edycji Konferencji ShaleScience poświęconej tematyce gazu łupkowego, organizowanej przez ORLEN Upstream, Energy and Geoscience Institute – University of Utah oraz Schlumberger Innovation Center, SLC, USA.

(2-03-2012) » więcej informacji
Z początkiem roku 2012 roku Zakład Nawaniania Paliw Gazowych Instytutu Nafty i Gazu otrzymał certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1313.
(2-03-2012) » więcej informacji
W dniach 11-13 stycznia 2012 r. w Hotelu Klimek****SPA w Muszynie odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna FORGAZ 2012 pt.: „Pomiar ilości i jakości gazu – edycja II”, której organizatorem był zespół Pracowników Pionu Gazownictwa INiG.
(20-01-2012) » więcej informacji
W dniu 20.12.2011 r. Instytut, jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (działanie 10.1), podpisał dwie umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Operator SA.
(29-12-2011) » więcej informacji

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl