Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Dane o podmiocie

 

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy jest wyspecjalizowaną placówką naukową zajmującą się całokształtem zagadnień związanych z węglowodorowymi nośnikami energii. INiG w swojej obecnej strukturze powstał w dn. 1.01.2008 r. z połączenia dwóch dużych instytutów branżowych, tj. Instytutu Nafty i Gazu oraz Instytutu Technologii Nafty.

Przedmiotem działania INiG jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych o tematyce dotyczącej węglowodorowych nośników energii oraz prac polegających na monitoringu i zapobieganiu skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne związane z działalnością przemysłu naftowego i gazownictwa, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac (PKD 72.19.Z).

Pełny zakres działania Instytutu przedstawiono w Statucie.

 

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Adres: ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków

Telefon: Sekretariat: +48 12 421 06 86 Centrala: +48 12 421 00 33

Fax: +48 12 430 38 85

E-mail: office@inig.pl

NIP: 675-000-12-77

KRS: 0000075478

Regon: 000023136

 

ODDZIAŁ KROSNO
38-400 Krosno, ul. Armii Krajowej 3
tel: 013 43 689 41, fax: 013 43 679 71

ODDZIAŁ WARSZAWA
01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25
tel: 022 632 17 99, fax: 022 632 63 13

OBIEKTY przy ul. Bagrowej
30-733 Kraków, ul. Bagrowa 1
tel: 012 653 25 12  fax: 012 653 16 65

OBIEKTY przy ul. Łukasiewicza
31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel: 012 61 77 528  fax: 012 61 77 522
e-mail: piontn@inig.pl

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Wróbel
Data ost. zmiany: 2014-02-12

 

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl