Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Instrukcja obsługi

 

Na stronie głównej serwisu INIG "Aktualności" znajduje się logo BIP, które jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.

Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami, po lewej stronie ekranu.
Jest to menu podmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami.

Stopka strony zawiera odnośnik umożliwiający kontakt mailowy z webmasterem serwisu BIP INiG - uruchamiany w domyślnym kliencie pocztowym przypisanym do danej przeglądarki (wymaga skonfigurowanej poczty na stanowisku komputerowym, z którego przeglądany jest serwis BIP INiG)

 


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Wróbel
Data ost. zmiany: 2009-03-02

 

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl