Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Status prawny

 

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Gospodarki i działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618), zwanej dalej "ustawą";
  • zarządzenia Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie połączenia Instytutu Naftowego i Instytutu Gazownictwa w Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (MP z 1976 r. Nr 1, poz. 2);
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie
    (Dz. U. z 2004 r. Nr 14, poz. 123);
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Nafty im. prof. Stanisława Pilata w Krakowie z Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie (Dz. U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1419);
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nadania Instytutowi Nafty i Gazu statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. z 2013 r. Poz.1239).
  • Statutu Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie uchwalonego przez Radę Naukową INIG i zatwierdzonego przez Ministra Gospodarki w dn. 7 listopada 2013r.

Instytut posiada osobowość prawną, a jego działalność objęta jest własnym rozrachunkiem finansowym.

 

Załączniki:

 


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Wróbel
Data ost. zmiany: 2014-02-12

 

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl