Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Organy i osoby

 

Organami Instytutu są Rada Naukowa i Dyrektor.

Instytutem kieruje Dyrektor osobiście i przy pomocy trzech zastępców, a także kierowników jednostek organizacyjnych.

 

Dyrekcja:

Dyrektor
prof. nzw. dr hab. inż. Maria Ciechanowska

Zastępca Dyrektora ds. Poszukiwań Złóż Węglowodorów
prof. nzw. dr hab. Piotr Such

Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji Złóż Węglowodorów
prof. nzw. dr hab. inż. Jan Lubaś

Zastępca Dyrektora ds. Gazownictwa
dr inż. Jacek Jaworski

Zastępca Dyrektora ds. Technologii Nafty
mgr inż. Wiesława Urzędowska

Rada Naukowa - kadencja rozpoczęta w roku 2011

Przewodniczący:
prof. nzw. dr hab. inż. Teresa Steliga

Zastępcy Przewodniczącego:
dr inż. Beata Altkorn
prof. nzw. dr hab. inż. Irena Matyasik

Członkowie:
mgr inż. Wojciech Blew
mgr inż. Paweł Budak
mgr Marian Ćwiertniak
mgr inż. Mirosław Dobrut
mgr inż. Marek Dohnalik
mgr inż. Mariusz Dziadkiewicz
dr inż. Zdzisław Gebhardt
prof. nzw. dr hab. inż. Jolanta Grzechowiak
mgr inż. Mieczysław Jakiel
dr inż. Piotr Kasza
mgr inż. Małgorzata Kowalska-Włodarczyk
dr Ewa Kukulska-Zając
prof. nzw. dr hab. Krzysztof Labus
dr inż. Grzegorz Leśniak
mgr inż. Jan Lubowicz
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
dr inż. Stanisław Oleksiak
mgr inż. Martynika Pałuchowska
dr inż. Małgorzata Uliasz
mgr Agnieszka Wieczorek
mgr inż. Jadwiga Zalewska
dr Grażyna Żak

Kierownicy jednostek organizacyjnych Instytutu:

Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki (CW)
Kierownik Centrum: mgr inż. Maria Migdał

Zakład Ochrony Środowiska (GE)
Kierownik Zakładu: dr Ewa Kukulska-Zając

Zakład Metrologii Przepływów (GM)
Kierownik Zakładu: mgr inż. Paweł Kułaga

Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu (GP)
Kierownik Zakładu: mgr inż. Piotr Szewczyk

Zakład Użytkowania Paliw (GU)
Kierownik Zakładu: dr inż. Zdzisław Gebhardt

Zakład Oczyszczania i Uzdatniania Paliw Gazowych (WO)
Kierownik Zakładu: mgr inż. Demusiak Grzegorz

Zakład Badań Środowiskowych i Atestacji w Przemyśle Naftowym (KA)
Kierownik Zakładu: dr inż. Roman Urba

Zakład Badania Złóż Ropy i Gazu (KB)
p.o. Kierownika Zakładu: mgr inż. Marcin Warnecki

Zakład Technologii Eksploatacji Płynów Złożowych (KE)
Kierownik Zakładu: dr inż. Teresa Steliga

Zakład Podziemnego Magazynowania Gazu (KP)
Kierownik Zakładu: mgr inż. Filar Bogdan

Zakład Stymulacji Wydobycia Węglowodorów (KS)
Kierownik Zakładu: dr inż. Kasza Piotr

Zakład Technologii Wiercenia (KW)
Kierownik Zakładu: dr inż. Uliasz Małgorzata

Zakład Symulacji Złóż Węglowodorów (KZ)
Kierownik Zakładu: dr Wiesław Szott

Zakład Geologii i Geochemii (SG)
Kierownik Zakładu: dr inż. Grzegorz Leśniak

Zakład Inżynierii Naftowej (SI)
Kierownik Zakładu: mgr inż. Paweł Budak

Zakład Mikrobiologii (SM)
Kierownik Zakładu: dr Piotr Kapusta

Zakład Ocen Środowiskowych (SN)
Kierownik Zakładu: mgr inż. Joanna Zaleska-Bartosz

Zakład Informatyki (SP)
Kierownik Zakładu: mgr Andrzej Dietrich

Zakład Sejsmiki (SR)
Kierownik Zakładu: mgr inż. Krzysztof Żuławiński

Zakład Techniki Strzelniczej (ST)
Kierownik Zakładu: mgr inż. Antoni Frodyma

Zakład Geofizyki Wiertniczej (SW)
Kierownik Zakładu: mgr inż. Jadwiga Zalewska

Zakład Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych (TC)
Kierownik Zakładu: dr Ziemiański Leszek

Zakład Oceny Właściwości Eksploatacyjnych (TE)
Kierownik Zakładu: dr inż. Stanisław Oleksiak

Zakład Produkcji Doświadczalnej i Małotonażowej oraz Sprzedaży (TM)
Kierownik Zakładu: mgr Winicjusz Stanik

Zakład Normalizacji (TN)
Kierownik Zakładu: mgr inż. Błaszkiewicz Zofia

Zakład Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów (TO)
Kierownik Zakładu: mgr inż. Ptak Stefan

Zakład Paliw i Procesów Katalitycznych (TP)
Kierownik Zakładu: mgr inż. Lubowicz Jan

Dział ds. BHP i P.Poż. (DB)
Kierownik Działu: mgr inż. Tomasz Podstawa

Biuro Certyfikacji (DC)
Kierownik Biura: mgr inż. Magdalena Swat

Główny Księgowy
mgr Joanna Chwastek

Dział Księgowości (DF)
Kierownik Działu:  mgr Anna Zaręba-Klimczyk

Dział Marketingu i Szkoleń (DR)
Kierownik Działu: mgr Piotr Wróbel

Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej (DI)
Kierownik Ośrodka: Wojciech Łyko

Dział Planowania i Koordynacji Projektów (DK)
Kierownik Działu: mgr Barbara Nocoń

Dział Techniczno-Administracyjny (DL)
Kierownik Działu: Eugeniusz Jaglarz

Dział ds. Sekretariatów Technicznych nr 31 i 277 (DN)
Kierownik Działu: mgr inż. Andrzej Król

Dział Organizacyjno-Prawny (DO)
Kierownik Działu: mgr Jan Regucki

Dział Personalny (DP)
Kierownik Działu: mgr Marta Stanek

Dział Aprobat Technicznych (DW)
Kierownik Działu: mgr inż. Tadeusz Dziedzic

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (DZ)
Kierownik Działu: mgr Monika Stachnik

Załączniki:

Schemat organizacyjny INiG

 


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Wróbel
Data ost. zmiany: 2014-02-12

 

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl