Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Majątek

 

Wg stanu na dzień 31.12.2012 roku wartość majątku Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego wynosiła:

 

 

 

Majątek trwały:

36.005.827,59 zł

Majątek obrotowy:

47.022.459,73 zł

 


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Wróbel
Data ost. zmiany: 2013-11-08

 

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl