Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdĽ do: »  www.inig.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Informacje publiczne

 

Informacje publiczne będ±ce w posiadaniu Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, inne niż udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu i stronie internetowej Instytutu, mog± być udostępnione wył±cznie na pisemny wniosek instytucji lub osoby zainteresowanej uzyskaniem informacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrze¶nia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198). Wniosek należy złożyć w sekretariacie Instytutu. Wniosek o udzielenie informacji publicznej rozpatruje każdorazowo Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego.

 


Osoba wprowadzaj±ca dokument: Piotr Wróbel
Data ost. zmiany: 2009-11-08

 

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdĽ do aktualnego serwisu: » www.inig.pl