Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdĽ do: »  www.inig.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Sposób załatwiania spraw

 

Wszystkie sprawy wpływaj±ce do Instytutu załatwiane s± niezwłocznie. Korespondencja rejestrowana jest w Sekretariacie Instytutu, a następnie przekazywana do odpowiednich komórek do realizacji. Terminy wykonania prac zależne s± od rodzaju badań.

 


Osoba wprowadzaj±ca dokument: Piotr Wróbel
Data ost. zmiany: 2009-03-02

 

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdĽ do aktualnego serwisu: » www.inig.pl