Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Rejestry Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

 

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego
Prawo do korzystania za zbiorów mają:
- pracownicy INiG,
- studenci stacjonarni i zaoczni wyższych uczelni Krakowa,
- pracownicy naukowi uczelni krakowskich i placówek naukowo-badawczych,
- inne biblioteki krajowe i zagraniczne.

Godziny otwarcia dla pracowników PN - PT 7.00 - 15.00.
Godziny otwarcia dla czytelników PN - PT  9.00 - 14.00.
Szczegółowy regulamin Biblioteki INiG jest dostępny na stronie głównej INiG pod adresem http://www.inig.pl/BIBLIOTEKA"

 


Dział Marketingu i Szkoleń

Prowadzi szkolenia otwarte, zamknięte i warsztaty w zakresie działalności Instytutu.

Kontakt:
mgr Joanna Dural
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: 12 61 77 523
e-mail: dural@inig.pl


Biuro Certyfikacji
Biuro Certyfikacji posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 010 potwierdzający, że spełnia ono wymagania normy PN-EN 45011 w zakresie certyfikacji obowiązkowej i dobrowolnej urządzeń gazowych, gazowo-elektrycznych i elektrycznych. Biuro uzyskało Licencję Nr PN-006 udzieloną bezterminowo przez Polski Komitet Normalizacyjny 30 grudnia 1997 r., upoważniającą do certyfikacji zgodności z Polską Normą. Od 1 maja 2004 roku Instytut jest jednostką notyfikowaną z numerem identyfikacyjnym 1450 do prowadzenia procedur oceny zgodności w zakresie posiadanej akredytacji PCA
W listopadzie 2004 roku Biuro Certyfikacji uzyskało Certyfikat Nr 116 - Certyfikat Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania.

Szczegółowy opis działalności Biura Certyfikacji jest dostępny na stronie głównej INiG pod adresem http://www.inig.pl/CRF/pbc.html

Kontakt:
mgr inż. Magdalena Swat
ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków
Tel.: +48 12 61 77 638
E-mail: swat@inig.pl

 

Dział Aprobat Technicznych

Dział Aprobat Technicznych na podstawie upoważnienia udzielonego INiG Kraków przez Ministra Infrastruktury (Dz.U. R.P. z dn. 23 listopada 2004r. Nr 249 poz. 2497) zajmuje się wydawaniem i nadzorem nad wydanymi Aprobatami Technicznymi na wyroby budowlane stosowane w sieciach i instalacjach paliw gazowych.
Pełny zakres informacji można znaleźć na stronie głównej INiG pod adresem
http://www.inig.pl/APROBAT/at.html

Kontakt:
mgr inż. Tadeusz Dziedzic
ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków
Tel.: +48 12 61 77 635
e-mail: dziedzic@inig.pl

 


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Wróbel
Data ost. zmiany: 2014-01-21

 

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl