Instytut Nafty i Gazu w Krakowie oraz Instytut Gazu Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie serdecznie zapraszają do uczestnictwa

w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - 2009

Konferencja ta odbędzie się w Krakowie, w dniach 21-23 września 2009 roku, z udziałem zaproszonych gości z kraju i zagranicy.

Celem spotkania będzie przedstawienie aktualnych problemów badawczych i rozwojowych związanych z nowymi kierunkami badań dla potrzeb polepszenia ekonomiki gospodarczej kraju, poprzez właściwe i bardziej efektywne wykorzystanie podstawowych źródeł energii. Będzie to również wymiana doświadczeń i nawiązanie ściślejszej współpracy z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój tej branży w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.

Językami Konferencji będą: j. polski, j. rosyjski i j. angielski.

Obrady będą prowadzone w następującym układzie: sesja plenarna oraz sekcje: wydobycie, produkcja i transport paliwowo-energetycznych zasobów; wykorzystanie zasobów energetycznych, zwiększenie efektywności energii elektrycznej; efektywne technologie wykorzystania i konwersji paliw; plazma niskotemperaturowa i efekty jej zastosowania; wykorzystanie alternatywnych źródeł energii; ekologia i ekonomika jako elementy energetycznej efektywności.

Równolegle możliwa będzie prezentacja swoich prac w formie posterów.

Z poważaniem
W imieniu Komitetu organizacyjnego

Maria Ciechanowska
Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu