Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
"Oil and Gas Power Engineering: Problems and Perspectives",
Iwano-Frankowsk, 20-23 października 2009.

W Konferencji "Oil and Gas Power Engineering: Problems and Perspectives" zorganizowanej przez Iwano-Frankowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu udział wzięli pracownicy Instytutu Nafty i Gazu z Zakładu Paliw i Procesów Katalitycznych, Zakładu Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów, Zakładu Technologii Energii Odnawialnych oraz Zakładu Geofizyki Wiertniczej.

W obradach Konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauki i przemysłu branży nafty i gazu Ukrainy, Rosji, Rumunii, Algierii, Australii, Norwegii, USA oraz Polski. Obrady Konferencji prowadzone były w pięciu sekcjach: A. Energetyka, B. Inżynieria ropy i gazu, C. Monitoring i diagnostyka, D. Transport ropy i gazu, E. Innowacje, ekonomia i ekologia.

W sekcji A. Energetyka zaprezentowano trzy referaty pracowników INIG:

  1. "Assessment of the life cycle method as a means of optimization of energy consumption and greenhouse gases emission reduction in the processes of motor fuels manufacturing",  D. Rogowska, H. Syrek,
  2. "Feeding the biomethane to natural gas grid system - in UE experiences", G. Kołodziejak, J. Niemczewska, P. Klimek,
  3. "Supplying biogas to the CHP units", J. Dudek, J. Zaleska-Bartosz.

W sekcji B. Inżynieria ropy i gazu został wygłoszony referat pt. "Evaluation of global porosity and pore size distribution with use of X-ray Computed Microtomography (CMT)", J. Zalewska, M. Dohnalik, J. Kaczmarczyk.

Obradom towarzyszyła wystawa prezentująca osiągnięcia ukraińskich firm przemysłu nafty i gazu.

W ramach imprez towarzyszących uczestnicy Konferencji mieli okazję wysłuchać w miejscowej filharmonii koncertu w wykonaniu kameralnej orkiestry "Harmonia Nobile" z towarzyszeniem niezwykle utalentowanej dziesięcioletniej pianistki Oksany Goreckiej, a także wziąć udział w wycieczce do Kołomyi i karpackiego uzdrowiska Jaremcze.