Międzynarodowa Konferencja DEXFIL 2009

"OGRANICZANIE EMISJI CZĄSTEK STAŁYCH PRZEZ POJAZDY SAMOCHODOWE - DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA"

W dniach 18-19 listopada 2009 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja DEXFIL 2009 pt.: „OGRANICZANIE EMISJI CZĄSTEK STAŁYCH PRZEZ POJAZDY SAMOCHODOWE - DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA”. Organizatorami konferencji był Instytut Nafty i Gazu oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA.

24-11-2009

logo

Konferencja adresowana była do producentów paliw, środowisk naukowych zajmujących się problemami eksploatacji pojazdów i emisji cząstek stałych, producentów silników i odpowiedniego wyposażenia, a także do władz rządowych i samorządowych, oraz pracowników decyzyjnych i zarządów przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, służb komunalnych i firm transportowych, od których w dużej mierze zależy praktyczne wykorzystanie i wdrożenie prezentowanych podczas konferencji systemów obróbki spalin.

W prezentowanym na wstępie referacie przedstawiono problemy emisji cząstek stałych i możliwości ich ograniczania drogą różnorodnych systemów obróbki spalin. W dalszej części konferencji dokonano przeglądu europejskich przepisów ograniczających dopuszczalną emisję cząstek stałych, dotyczących nie tylko masy, ale definiujących również graniczne ilości emitowanych przez silniki spalinowe cząstek stałych. Tematyka pozostałych referatów obejmowała techniki pomiaru emisji oraz wyniki prac badawczych prowadzonych zarówno na stanowiskach badawczych jak i w praktyce. Wszystkie stosowane obecnie systemy filtracji zakładają zastosowanie w układzie wylotowym silnika filtru „wyłapującego” cząstki stałe (PM) z przepływających gazów spalinowych. Zasadniczym elementem filtra jest monolit o porowatej strukturze i takich właściwościach, aby stawiał on małe opory przepływu dla gazów spalinowych, jak najbardziej skutecznie zatrzymywał cząstki stałe (niezależnie od ich wielkości i składu) oraz wykazywał dużą odporność na możliwość tzw. zablokowania, a więc powstania dużego przeciwciśnienia na filtrze. Przedstawiono różne technologie i materiały wykorzystywane do produkcji filtrów cząstek stałych, sposoby ich regeneracji oraz wady i zalety poszczególnych systemów obejmujące m.in. zagadnienia sprawności działania i trwałości. Omówiono także wpływ wybranych paliw alternatywnych na emisję i działanie filtrów cząstek stałych.

Prawie każdy z prezentowanych referatów wywoływał ożywioną dyskusję, kontynuowaną w kuluarach i podczas uroczystej kolacji.

W konferencji wzięło udział prawie 50 osób, w tym specjaliści z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Włoch i Norwegii.

Konferencji towarzyszyła wystawa najnowszych rozwiązań w dziedzinie obróbki spalin silników o zapłonie samoczynnym, które przedstawiła firma Cambustion Ltd z Wielkiej Brytanii i Physitron GmbH z Niemiec.