Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2009 / Styczeń

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2009 / Styczeń

Ludwik Kossowicz, Iwona Skręt: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wkład Instytutu Technologii Nafty w doskonalenie jakości produktów naftowych w latach 1958-2008
The involvement of the Institute of Petroleum Processing in the petroleum products quality improvement, 1958-2008
Marek Kwinta, Beata Altkorn: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Metodyka analitycznej charakterystyki rop naftowych dla potrzeb optymalizowania procesów technologicznych – 50 lat doświadczenia ITN
Fifty years of ITN expirience in methodology of specifying crude oil analytical characteristics and its use in optimalization of industrial processes
Martynika Pałuchowska, Delfina Rogowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wpływ bioetanolu na nieaddytywne właściwości benzyny silnikowej
Bioethanol impact on non-linear properties of the petrol
Łukasz Jęczmionek, Jan Lubowicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Hydrokonwersja olejów i tłuszczów naturalnych do węglowodorów
Hydroconversion of natural oils and fats to hydrocarbons
Franciszek Steinmec, Alicja Bednarska, Marta Łapa: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Rozwój krajowych mikroemulsyjnych cieczy hydraulicznych HFAE
The Development of Microemulsion Hydraulic Fluids in Poland
Anna Zajezierska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Smary polimocznikowe – nowoczesny gatunek smarów do wielofunkcyjnych zastosowań
Polyurea greases – modern type of lubricants for multi-purpose applications
Halina Syrek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Parafiny i woski – tradycja badawcza, rozwój technologii i wdrożenia
Paraffins and waxes – research tradition, technology development and implementation con-tracts
Stanisław Oleksiak, Zofia Łukasik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Nowoczesne układy wtrysku paliwa w silnikach Diesla i ich wpływ na jakość paliw i dodatków detergentowo-dyspergujących
Advanced fuel injection systems applied to Diesel engines and their influence on the quality of fuels and fuel detergent-dispersant additives
Zbigniew Stępień, Stanisław Oleksiak, Kornel Dybich: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena właściwości użytkowych paliw na stanowiskach silnikowych
Fuels performance evaluation using engine test benches
Aleksander Mazanek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Janusz Jakóbiec: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Ocena jakości paliw silnikowych w badaniach eksploatacyjnych
Evaluation of engine fuels quality in field tests
Michał Krasodomski, Wojciech Krasodomski, Leszek Ziemiański: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Nanotechnologia a przemysł naftowy
Nanotechnology and the petroleum industry

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl