Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2009 / Listopad

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2009 / Listopad

Jan Czerwinski: University of Applied Sciences, Biel-Bienne, Switzerland
Andreas Mayer: Technik Thermische Maschinen, Switzerland
Zbigniew Stępień, Stanisław Oleksiak: Oil and Gas Institute, Kraków, Poland
Andersen Otto: Western Norway Researc
Redukcja emisji i nielimitowanych składników spalin silnika z DPF + SCR
Reduction of emissions and unregulated components with dpf + scr
Tim Hands, Ray Brand: Cambustion Ltd, Cambridge UK
Badania okresowej regeneracji z zastosowaniem regulowanego Generatora Cząstek Stałych Diesla
Repeatable regeneration testing with a controlled Diesel Particulate Generator
Simona Silvia Merola, Paolo Sementa, Cinzia Tornatore: Istituto Motori – CNR, Napoli (Italy)
Tworzenie i emisja cząstek stałych w wydechu silnika czterosuwowego pojazdów dwukołowych
In-cylinder formation and exhaust emission of particulates from a 4-stroke engine of a 2-wheel vehicle
Jerzy Merkisz, Paweł Fuć, Piotr Lijewski: Poznan University of Technology, Institute of Combustion Engines and Transport, Poznań, Poland
Wpływ tlenkowych nanosfer na kruche pękanie nośnika filtra cząstek stałych
The upshot of nanospheres oxidation on strength crack in diesel particulate filter porosity sinters
Zbigniew Stępień, Grażyna Żak, Zofia Łukasik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Dodatki FBC do oleju napędowego wspomagające regenerację filtrów cząstek stałych
FBC Additives For Diesel Fuels Supporting DPF Regeneration
Stanisław W. Kruczyński, Piotr Orliński, Wiktor Danilczyk, Wojciech Kamela: Politechnika Warszawska, Warszawa
Stanisław Orliński: Politechnika Radomska, Radom
Wpływ dodatku etanolu do oleju napędowego na emisję cząstek stałych
Influence of ethanol additive in diesel oil on particulate matter emission
Zbigniew Stępień, Stanisław Oleksiak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zagadnienia współdziałania pasywnej i aktywnej regeneracji filtrów cząstek stałych silników z ZS do autobusów miejskich
Joint action questions of passive and active DPF regeneration of city bus Diesel engines
Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Jarosław Krasowski: Politechnika Poznańska, Poznań
Badania związków szkodliwych w spalinach emitowanych z pojazdów wyposażonych w filtry cząstek stałych
Tests of exhaust emissions from vehicles with diesel particulate filters
Andrzej Dietrich, Jakub Badowski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
System komputerowy oceny stanu technicznego i analizy ryzyka dla dystrybucyjnych sieci gazowych
The computer system applied to the evaluation of the technical state condition and risk analysis of the gas pipeline distribution network
Anna Wróblewska: Instytut nafty i Gazu, Kraków
Badania zgrzewalności rur z poliamidu PA11
Research of weldability of polyamide pipes PA11
Robert Wojtowicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wpływ świadectw pochodzenia energii elektrycznej na efektywność ekonomiczną urządzeń kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym
The certificates of origin electrical energy influence on economic efficiency combined head and power systems natural gas fuelled
Jadwiga Zalewska, Marek Dohnalik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ilościowa ocena porowatości metodą mikrotomografii rentgenowskiej
Quantitative porosity estimation with use of X-ray microtomography method

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl