Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2009 / Czerwiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2009 / Czerwiec

Maciej Kozłowski, Krzysztof Wolański, Agnieszka Chmielowiec-Stawska: PGNiG S.A., Oddział w Zielonej Górze
Jadwiga Zalewska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Opracowanie wykształcenia litologicznego oraz kalibracja modeli służących do określania parametrów zbiornikowych skał w rejonie złoża Radoszyn
Study of lithological formation and model calibration necessary to describe reservoir parameters of rocks in Radoszyn field region
Barbara Darłak, Małgorzata Kowalska-Włodarczyk: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie logiki rozmytej w budowie modeli geologicznych
An application of fuzzy logic In evaluation of geological models
Marek Czupski: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Oczyszczanie armatury otworu przed zabiegami kwasowania
Tubing cleaning before acidizing treatments
Agnieszka Stachowicz: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Korozja wyposażenia wgłębnego oraz skuteczność ochrony inhibitorowej podczas kwasowania odwiertów
Corrosion of underground well equipment and inhibitors protection effectiveness for the procedure of acidizing
Anita Baudzis, Aneta Kulig: Geofizyka Toruń Sp. z o.o., Ośrodek Interpretacji Geofizyki Wiertniczej
Jadwiga Zalewska, Dariusz Cebulski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Korelacja wyników interpretacji litologiczno-złożowej pomiarów geofizyki wiertniczej z wynikami badań laboratoryjnych rdzeni wiertniczych metodą jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR)
Correlation of the lithological and deposit interpretation of geophysical well logging measurements with the results of laboratory tests of drilling cores using nuclear magnetic resonance method (NMR)
Andrzej Wiśniowicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza ryzyka przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji kurków kulowych, w aspekcie wymagań dyrektywy ciśnieniowej
Analysis of the risk in the project, production, and exploitation of ball valves taking into consideration pressure directive
Jerzy Jan Czopek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Likwidacja krzywizny i owalności rur polietylenowych, dostarczanych na plac budowy w zwojach lub na bębnach
Liquidation of the curvature and ovality of the polyethylene pipes delivered to the place of construction in coils or reels
Józef Such: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Ocena właściwości frakcji C+ węglowodorów
Estimation of properties hydrocarbons plus fraction

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl