Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2009 / Lipiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2009 / Lipiec

Lidia Dudek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie szybkich technik do bilansowania przekrojów geologicznych
Application of quick-look techniques in geological cross sections balancing
Leśniak Grzegorz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza izotopów δ13CPDB oraz δ18OPDB w cementach piaskowców karpackich
Izotope analysis of δ13CPDB, δ18OPDB in cements of the Carpathian sandstones
Mateusz Masłowski: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Nowa metoda usuwania osadu filtracyjnego w otworach kierunkowych
New method to remove filter cake especially in lateral wells
Julita Piskowska-Wasiak: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Warszawa
Zagospodarowanie siarki z procesu odsiarczania gazu ziemnego metodą IGNiG-Chelate
The disposal of sulfur product from natural gas desulfurization by IGNiG-Chelate method
Anna Duda, Tomasz Łaczek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Stabilność paliw pozostałościowych i metody jej badania. Część II
Stability and testing methods of residual fuels. Part II
Elżbieta Skrzyńska, Jan Ogonowski: Politechnika Krakowska, Kraków
Nowe drogi zagospodarowania ditlenku węgla. Część I – synteza niskocząsteczkowych alkoholi z mieszaniny wodoru i tlenków węgla
New ways of carbon dioxide utilization. Part I – catalytic synthesis of lower alcohols from mixture of hydrogen and carbon oxides
Zygmunt Burnus: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Porównanie zastosowania metod chromatografii gazowej: ze sprzęgłem Deansa oraz O-FID, w oznaczaniu tlenowych związków organicznych w benzynach silnikowych pochodzących z fałszerstw
The comparison of two different methods using gas chromatography: with Deans switching valve and O-FID, oxygen selective detection in the analysis of oxygenates in falsified gasoline

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl