Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2009 / Sierpień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2009 / Sierpień

Katarzyna Steczko, Jadwiga Holewa: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Strategia ochrony klimatu – inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych w górnictwie naftowym
Climate protection policy – methane emission inventory from oil and gas exploration and production activities
Elżbieta Skrzyńska, Jan Ogonowski: Politechnika Krakowska, Instytut Chemii i Technologii Organicznej, Kraków
Nowe drogi zagospodarowania ditlenku węgla: Część II – synteza niskocząsteczkowych alkoholi z ditlenku węgla i wodoru
New ways of carbon dioxide utilization: Part II – catalytic synthesis of lower alcohols from mixture of hydrogen and carbon dioxide
Marek Flekiewicz: Politechnika Śląska, Gliwice
Uwarunkowania prawne adaptacji pojazdów samochodowych do zasilania paliwem gazowym
The legal regulation of LPG and CNG vehicle conversion
Delfina Rogowska, Martynika Pałuchowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wpływ właściwości komponentów gazu skroplonego LPG na jakość produktu finalnego
The impact of component’s liquefied petroleum gas properties on the quality of commercial product
Wiesława Urzędowska, Zbigniew Stępień: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Eksploatacja olejów smarowych w silnikach z zapłonem iskrowym, zasilanych LPG
Operating of lubricating oil in spark ignition engines fuelling by LPG
Bogusław Haduch: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bezpieczeństwo badań jakości LPG w laboratorium
The safety improvement in LPG quality laboratory tests by the hermetically sealed proceses
Zygmunt Burnus: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Walidacja metody oznaczania rozpuszczalnej pozostałości w skroplonych gazach węglowodorowych (LPG) z zastosowaniem chromatografii gazowej
Determination of the dissolved residues in liquefied petroleum gases (LPG). Validation of the gas chromatographic method according to PN-EN 15470
Grzegorz Burda
Problemy eksploatacyjne z instalacjami LPG
Problems with operation of LPG installations

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl