Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2009 / Wrzesień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2009 / Wrzesień

Jadwiga Zalewska, Grażyna Sikora, Irena Gąsior: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Laboratoryjne badania anizotropii sprężystych właściwości skał
Laboratory studies of anisotropy elastic properties of rocks
Elżbieta Biały: Instytut Nafty i Gazu Oddział Krosno
Żelowane mieszaniny kwasowe do selektywnego kwasowania złóż
Gelled acid mixtures for selective reservoirs acidizing
Tadeusz Szpunar, Paweł Budak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Interpretacja danych ciśnieniowych początkowego okresu przypływu płynu do otworu, przechodzącego przez warstwę produktywną ze szczeliną poziomą
Well test interpretation method in wells with horizontal fracture
Grzegorz Zima: Instytut Nafty i Gazu, Krosno
Wpływ solanek na hydratację polimerów
High density brine effects on hydration of polymers
Anna Krasińska, Anna Król, Ewa Kukulska-Zając: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena szkodliwości odpadów wiertniczych na podstawie badań wyciągów wodnych
Assessment of drilling waste toxicity on the base of examination of leaches
Joanna Zaleska-Bartosz, Jerzy Dudek, Joanna Niemczewska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bariery rozwoju sektora biogazu w Polsce
Technical and legal barriers of biogas sektor development in Poland
Jan Lubowicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Węglowodory z odpadowych tworzyw sztucznych i biomasy
Hydrocarbons from waste plastics and biomass
Dariusz Sacha: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Kierunki rozwoju metod oznaczania stabilności oksydacyjnej paliw do silników o zapłonie samoczynnym
Trends of test methods for determination of diesel fuels oxidation stability
Katarzyna Steczko, Marta Dobrzańska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Polityka ekologiczna Wspólnoty Europejskiej i jej implikacje dla krajowego przemysłu gazowniczego
European Community ecological policy and its implication for local gas industry

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl