Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2010 / Październik

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2010 / Październik

Tadeusz Szpunar, Paweł Budak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena efektywności zabiegów stymulacyjnych w warstwach łupków
Simple method for evaluation of productivity of shale subjected to stimulation jobs
Piotr Kubski, Witold M. Lewandowski, Michał Ryms: Politechnika Gdańska
Zwiększenie sprawności procesów technologicznych poprzez zastosowanie układów ORC i systemów trigeneracyjnych
Increasing the efficiency of technological processes through ORC and trigeneration systems utilization
Jarosław Polit, Marcin Mazurowski: PGNiG. S.A. Departament Eksploatacji i Robót Górniczych, Warszawa Grzegorz Gałek: PGNiG. S.A. Departament Inwestycji, Warszawa
Uwarunkowania strategii rozwoju podziemnych magazynów gazu ziemnego w Polsce
Preconditions for strategy of development of underground gas storages in Poland
Tadeusz Kwilosz: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
The statistical methods in investment risk estimation of building UGS facilities
Szacowanie ryzyka inwestycji budowy PMG w oparciu o metody statystyczne
Bogdan Filar: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Analiza wpływu wytworzenia zapasu obowiązkowego na koszt świadczenia usług magazynowych
The influence of obligatory gas reserves on cost of underground gas storage services
Zdzisław Muras: Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa
Warunki formalne uzyskania koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą
Formal conditions to obtain the concession to natural gas trading with foreign countries
Wiesława Urzędowska, Zbigniew Stępień: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Olej silnikowy a biopaliwa - współdziałanie w eksploatacji
Biofuels versus engine lubricant - interaction in service conditions
Jarosław Molenda, Karolina Świgoń: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom
Wiesława Urzędowska, Dariusz Sacha: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Korelacja wyników badań stabilności oksydacyjnej biopaliw silnikowych uzyskanych za pomocą testu Rancimat oraz Petrooxy
Functional correlation between oxidation stability results of engine biofuels investigations obtained by means of Rancimat and Petrooxy tests
Waldemar Tuszyński, Elżbieta Rogoś: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom
Nowoczesne metody badania właściwości tribologicznych olejów smarowych
New methods of testing tribological properties of lubricating oils
Jolanta Drabik: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom
Specyfika oceny nietoksyczności smarów plastycznych, na potrzeby przemysłu spożywczego
The specifics of evaluation of non-toxicity of grease for the food industry
Elżbieta Rogoś, Waldemar Tuszyński, Andrzej Urbański: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom
Problemy aplikacji ekologicznego oleju przekładniowego
Problems of application of the ecological gear oil
Elżbieta Trzaska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zagospodarowanie zużytych opon w budownictwie drogowym
Waste tires management in road construction

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl