Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2010 / Maj

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2010 / Maj

Maciej Kaliski: Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki i Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH,
Piotr Janusz: Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki,
Adam Szurlej: Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki i Wydział Ener
Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego
Underground gas storage as an element national gas system
Jan Lubaś, Wiesław Szott: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
15-lat doświadczeń z zakresu geologicznego składowania gazów kwaśnych w gazowej strukturze złożowej Borzęcin
15-year experience of acid gas storage in the natural gas structure of Borzęcin - Poland
Wiesław Szott: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Zastosowanie symulacji komputerowych do modelowania pracy podziemnych magazynów gazu w Polsce
Application of Reservoir Simulations in Modelling of Underground Gas Storage Reservoirs in Poland
Wiesław Rokosz: PGNiG SA w Warszawie, Oddział Operator Systemu Magazynowania w Warszawie
Działalność magazynowania gazu w ramach pgnig sa, jako operatora systemu magazynowania dla gazu wysokometanowego
Gas storage activity within pgnig sa as the storage system operator for natural gas
Wiesław Rokosz: PGNiG SA w Warszawie, Oddział Operator Systemu Magazynowania w Warszawie,
Bogdan Filar: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Możliwości tworzenia zapasu obowiązkowego gazu w Podziemnych Magazynach Gazu
Possibilities of creating mandatory gas stock in underground gas storage facilities
Teresa Laskowska, Kazimierz Gąska: INVESTGAS S.A.
Nowe metody i technologie zastosowane w czasie ługowania komór, przy budowie magazynów gazu zlokalizowanych w złożach soli
New methods and technologies used for construction of gas storages in salt rocks and for leaching of salt caverns
Jerzy Stopa: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Adam Hoszowski: PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Sanoku
Wpływ podziemnego magazynowania gazu na efektywność eksploatacji złóż w PGNiG SA, Odział w Sanoku
An Impact of the underground gas storage operations on gas production by Polish Oil and Gas Company, branch in Sanok
Grzegorz Demusiak: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Warszawa
Gazowe ogniwa paliwowe do użytku domowego
Natural gas fuel cells for residential sector
Anna Huszał: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Warszawa
Usuwanie tht z nawonionego gazu ziemnego, rozprowadzanego siecią przesyłową, z użyciem sorbentów ciekłych
Liquid sorbents for removal of THT from odorized natural gas distributed by transmission network
Andrzej Janocha: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Osuszanie gazu ziemnego w warunkach niskiego ciśnienia w złożu
Natural gas drying in low pressure reservoir conditions
Piotr Jakubowicz: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Wybrane problemy zagospodarowania odpadowych wód kopalnianych
Several problems of waste waters managemen
Sławomir Błaż: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Nowa generacja płuczek do przewiercania reaktywnych skał ilastych
A new generation of drilling muds for drilling in reactive clay rocks
Łukasz Habera: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena zjawisk fazowych w procesie wypierania ropy naftowej dwutlenkiem węgla, na modelu złoża typu Slim Tube
Thermodynamic research of Slim Tube type process of the CO2 - Oil complex system on the basis of Radoszyn Oil field

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl