Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2010 / Wrzesień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2010 / Wrzesień

Irena Gąsior, Jolanta Klaja, Anna Półchłopek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Modele matematyczne do określania parametrów zbiornikowych skał w rejonie Cierpisz-Rogoźnica-Nienadowa
Mathematical models enabling determination of the reservoir properties of rocks in the Cierpisz-Rogoźnica-Nienadowa area
Jadwiga Zalewska, Marek Dohnalik, Jan Kaczmarczyk: Instytut Nafty i Gazu, Kraków,
Mateusz Masłowski, Elżbieta Biały: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Wizualizacja kanalików robaczkowych, wywołanych zabiegiem kwasowania rdzeni wiertniczych, uzyskana metodą mikrotomografii rentgenowskiej
Visualization of micro-CT images of wormholes generated by carbonate rock core samples acidizing
Antoni Frodyma: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Nowoczesne rozwiązania elektrycznego odpalania urządzeń strzałowych w otworach wiertniczych
Modern solutions of electro-explosive equipment initiation in boreholes
Witold M. Lewandowski, Michał Ryms, Radosław Kołoła, Piotr Kubski, Ewa Klugmann-Radziemska,
Piotr Ostrowski: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk
Poprawa sprawności układów ORC i systemów trigeneracyjnych poprzez zastosowanie różnych termodynamicznych wariantów ich działania
Efficiency increase of ORC and Trigeneration Systems through differentiating their thermodynamic working variables
Piotr Szewczyk: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania odporności na zewnętrzne oddziaływania mechaniczne rur z materiałów kompozytowych przeznaczonych do rozprowadzania gazu płynnego
Investigations of the resistance of composite pipes used for fluid gas distribution to the externd mechanical impact
Aleksander Klupa: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Rury z materiałów kompozytowych do przesyłania paliw gazowych
Pipes of Composite Materials for the Transmission of Gaseous Fuels
Adam Łuksa, Mariola Mendrycka, Magdalena Stawarz: Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, Radom
Bioremediacja gleb zaolejonych z wykorzystaniem sorbentów
Bioremediation of oily soils with using sorbents
Kamil Berdechowski, Tomasz Łaczek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena wpływu zanieczyszczenia międzyproduktowego benzyny silnikowej olejem napędowym na wybrane parametry jakościowe
Contamination of the products. Assessment of the impact of pollution gasoline by diesel fuel on selected quality parameters
Maria Łenyk, Grażyna Żak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badanie właściwości powierzchniowych nowych dodatków detergentowo-dyspergujących i demulgujących
The study of surface properties of new detergent - dispersant additives and demulsifiers
Aleksander Mazanek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania porównawcze emisji toksycznych składników gazów wylotowych z silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego ON i B10
Comparative research on emission of toxic compounds from a Diesel engine fueled with Diesel oil and B10 fuel.
Łukasz Jęczmionek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Olej z lnianki siewnej (Camelina sativa) - szansa rozwoju biopaliw II generacji?
Camelina oil (Camelina sativa) - a chance for the second generation bio-fuels expansion?
Zygmunt Burnus: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania jakościowe paliw oxydiesel techniką chromatografii gazowej z systemem detekcji (O-FID)
Research on the oxydiesel fuels quality using gas chromatography with oxygen selective detection system (O-FID)

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl