Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2011 / Styczeń

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2011 / Styczeń

Małgorzata Kowalska-Włodarczyk, Barbara Darłak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Modele stochastyczne wybranych parametrów jako wsparcie konstruowania modeli geologicznych przy użyciu ANN i Fuzzy Logic
Stochastic model prepared with the use of ANN and Fuzzy Logic as aid in building of geologi-cal models
Tadeusz Szpunar, Paweł Budak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wiesław Witek: Firma Konsultingowa WES, Piaseczno
Uwagi na temat interpretacji wyników hydraulicznej próby szczelności w warstwach soli
Notes on interpretation of results of hydraulic pressure test in salt beds
Małgorzata Uliasz: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Wpływ polimerów z I-rzędowymi grupami aminowymi na właściwości inhibitacyjne płuczki wiertniczej
Influence Polymers with Primary Amine Groups on Drilling Mud Inhibiting Properties
Joanna Brzeszcz, Sławomir Falkowicz, Anna Turkiewicz, Piotr Kapusta: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zdolności metaboliczne bakterii degradujących ksantan i ich wpływ na wybrane płuczki wiertnicze
The metabolic activities of xanthan-degrading bacteria and their effect on selected drilling muds
Łukasz Kut: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Jadwiga Zalewska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania przestrzeni porowej kamieni cementowych za pomocą mikrotomografii rentgenowskiej
Ce-ments' stone pore structure researches with the use of roentgen computed microtomography
Anna Rembiesa-Śmiszek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Andrzej Wyczesany Politechnika Krakowska, Kraków
Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych
Application of Simulator ChemCad in modelling of complex petrochemical reac-tion systems
Tomasz Siuda: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Możliwości wykorzystania programu FLUENT w pracach realizowanych w Instytucie Nafty i Gazu
The possibility of using FLUENT program for research which are realize at Oil and Gas Institute
Józef Such: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Wpływ warunków separacji ropy na wielkość jej wydobycia
The impact of separation conditions on the recovery of oil

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl