Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2011 / Listopad

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2011 / Listopad

Andrzej Kostecki: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Tilted Transverse Isotropy
Model monoklinalnie nachylonego ośrodka o poprzecznej izotropii
Halina Jędrzejowska-Tyczkowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Renesans roli akwizycji w metodzie sejsmicznej, w świetle poszukiwań niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
New challenges for seismic acquisition in perspective of unconventional reservoirs prospection
Irena Gąsior, Jolanta Klaja, Anna Przelaskowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Opracowanie modeli matematycznych do określania parametrów zbiornikowych skał w rejonie Załazia
Mathematical models enabling determination of the reservoir properties of rocks in the Załazia area
Tadeusz Dziedzic: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza techniczno-ekonomiczna opłacalności stosowania w gastronomii urządzeń gazowych, w stosunku do urządzeń zasilanych elektrycznie
Technical and economic analysis of cost-effectiveness of applying gas-fired units in gastronomy in comparison to electric powered appliances
Małgorzata Kania, Marek Janiga: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Elementy walidacji metody analitycznej oznaczania w mieszaninie gazowej związków węglowodorowych oraz N2, O2, CO i CO2 za pomocą dwukanałowego, zaworowego chromatografu gazowego AGILENT 7890A
Elements of analytical method validation for determination of hydrocarbon compounds, N2, O2, CO and CO2 in the gas mixture by dual-channel, valve gas chromatograph AGILENT 7890A
Martynika Pałuchowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Janusz Jakóbiec: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Specyfikacje jakościowe benzyny silnikowej E10
The quality specification of E10 engine patrol
Tomasz Łaczek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Filtracja jako metoda oceny jakości FAME
Filtration as a method of FAME quality evaluation
Zofia Błaszkiewicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Normalizacja LPG i C3-C4
Standardisation of LPG and C3-C4

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl