Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2011 / Luty

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2011 / Luty

Irena Gąsior: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie modelu Xu-White do określania prędkości propagacji fal podłużnych i poprzecznych, na przykładzie skał czerwonego spągowca
Method of appli-cation of the Xu-White model to determine the propagation velocity of longitudal and transverse waves de-veloped on the example of the Rotliegend sediments
Dorota Kluk: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Badania procesu mieszania wód zatłaczanych z wodami złożowymi o zróżnicowanych potencjałach elektrochemicznych
Research the process of mixing the reservoir and injected waters with different electrochemical potentials
Tadeusz Szpunar, Paweł Budak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Dobór wgłębnych filtrów przeciwpiaskowych w odwiertach gazowych
Slot screens selection to avoid sand control problems in gas wells
Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Zaczyny cementowe o wysokiej elastyczności kamienia cementowego
Cement slurry about the high elasticity of the cement stone
Jerzy Kuśnierczyk: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Badanie procesów dyfuzji i rozpuszczania się gazu ziemnego w strefie kontaktu z ropą naftową
Natural gas diffusion and dissolution study in the phase boundary with crude oil
Maciej Kaliski, Sylwia Sikora, Adam Szurlej: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Piotr Janusz: Ministerstwo Gospodarki, Departament Ropy i Gazu, Warszawa
Wykorzystanie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych w Polsce
Natural gas consumption by households in Poland

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl