Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2011 / Czerwiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2011 / Czerwiec

Robert Bartoń: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Sejsmiczna inwersja stochastyczna w systemie INPRES
Stochastic seismic inversion in INPRES system
Agnieszka Stachowicz: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Korozja rur wydobywczych odwiertów gazowych z zawartością CO2
Tubing corrosion caused by natural gas with CO2 content
Dariusz Bęben: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Badania porównawcze metod oznaczania chlorków w ropie naftowej
Research of methods of comparative meaning in petroleum salts
Mikhail Aleksandrovich Silin, Liubov Abdulaevna Magadova, Victoria Valerievna Ponomareva: Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moscow
Development and research of cutting fluids for stimulation of oil production on the basis of water-salt and acid solutions containing molecular surfactants complexes and water-soluble polymers
Opracowanie i badanie cieczy szczelinujących do stymulacji wy-dobycia ropy na bazie wodnosolnych i kwasowych roztworów zawierających molekularne kompleksy SPC oraz wodorozpuszczalne polimery
Zygmunt Burnus, Sylwia Jędrychowska, Aleksander Kopydłowski, Agnieszka Wieczorek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Przegląd metod analitycznych stosowanych w oznaczaniu właściwości bioetanolu
The review of analytical methods used in determination of bioethanol properties
Kornel Dybich: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Problemy eksploatacyjne silników badawczych CFR Wau-kesha
The exploitation problems of the Waukesha CFR fuel research engines
Elżbieta Trzaska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Adhezja asfaltu do kruszywa
Adhesion in bitumen aggregate systems
Martynika Pałuchowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wpływ współrozpuszczalnika na zjawisko rozdziału faz w benzynie silnikowej zawierającej do 10% (V/V) bioetanolu
Cosolvent impact on the phase separation phenomena in the petrol containing bioethanol up to 10% (V/V)

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl