Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2012 / Styczeń

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2012 / Styczeń

Maciej Kaliski, Adam Szurlej: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Maciej Białek: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
Rola Królestwa Arabii Saudyjskiej w bilansowaniu światowego rynku ropy naftowej w latach 1989-2011
The role of the Saudi Kingdom in balancing the world crude oil market (1989-2011)
Grzegorz Gałek, Mariusz Belczyk: Departament Inwestycji PGNiG S.A., Warszawa
Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice - rozbudowa do pojemności 1,2 mld mn3
The Wierzchowice Underground Gas Storage - Expanding it's capacity up to 1,2 bln mn3
Tadeusz Szpunar, Paweł Budak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ilościowe ujęcie zagadnienia usuwania wody z odwiertów gazowych
Quantitative procedure for water removal from gas wells
Sławomir Błaż: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Nowy rodzaj płuczki zawierającej mikrosfery powietrza do przewiercania warstw o niskim ciśnieniu złożowym
A new kind of drilling mud containing microspheres of air "aphrons" for drilling in permeable formations with low pressure
Andrzej Adamkiewicz, Cezary Behrendt: Akademia Morska w Szczecinie
Ocena porównawcza silników dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG
Comparative evaluation of Dual Fuel Self-Ignition Engines in LNG Carrier Power Systems
Andrzej Janocha: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Badania mechanizmu wytrącania się ołowiu w urządzeniach eksploatacyjnych odwiertów gazu ziemnego
Mechanism studies of precipitation of lead in devices operating natural gas wells

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl