Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2012 / Luty

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2012 / Luty

Jadwiga Jarzyna, Monika Ujma: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wyznaczanie przepuszczalności skał klastycznych czerwonego spągowca z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
Determining the permeability of Rotliegend clastic rocks using Artificial Neural Networks
Piotr Łętkowski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zastosowanie algorytmu mrówkowego w procesie kalibracji symulacyjnego modelu złożowego
Automatic history matching of reservoir simulation models by using Ant Colony Optimization algorithm
Wiesław Szott, Andrzej Gołąbek: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Symulacje procesów eksploatacji złóż naftowych z zastosowaniem sterowania sprzężeniem zwrotnym. Część II. Sterowanie procesami złożowymi
Reservoir simulations of production processes, using feed-back mechanisms. Part II. Controlling simulations of in situ processes
Grzegorz Zima: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Wykorzystanie metod bioindykacji do oceny toksyczności środków chemicznych stosowanych w składach płuczek wiertniczych
The use of the bioindication method to evaluate the toxicity of chemicals used in the composition of drilling fluids
Marek Matyszczak: Akademia Morska w Szczecinie
Nowe rozwiązania techniczne zastosowane w systemach ładunkowych statków do przewozu skroplonego gazu ziemnego (LNG)
New technical solutions implemented in cargo systems of liquefied natural gas carriers
Dariusz Sacha: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Nowe narzędzia badawcze do oceny właściwości użytkowych paliw do silników o zapłonie samoczynnym
New research tools for assessing the properties of diesel engine fuels

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl