Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2012 / Marzec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2012 / Marzec

Konrad Ziemianin: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Korelacja parametrów petrofizycznych z analizą facji w otworach Bonikowo-1, Bonikowo-2 oraz Kokorzyn-2
Correlations of petrophysical parameters with facies analysis of cores from the Bonikowo-1, Bonikowo-2 and Kokorzyn-2 wells
Marcin Kremieniewski: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Modyfikacja przestrzeni porowej kamieni cementowych
Defining the porous sphere of cement pastes
Marek Czupski: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Zastosowanie mikroemulsji jako składnika poprawiającego sprawność płynów szczelinujących i odbiór cieczy po wykonanym zabiegu
The use of microemulsion as an additive to improve fracturing fluid efficiency and liquid recovery after performing the treatment
Łukasz Habera, Antoni Frodyma: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zenon Wilk, Piotr Koślik: Instytut Przemysłu Organicznego Warszawa, Oddział Krupski Młyn
Badania poligonowe zapłonu paliw prochowych stosowanych w perfogeneratorach
Field tests of highenergy materials ignition carried out in perfogenerators
Dariusz Dzirba: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa
Gazowe sieci inteligentne - opcja dla energetyki?
Smart gas grids - option for the energy sector?
Julita Piskowska-Wasiak: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Warszawa
Emisja zanieczyszczeń gazowych w procesie odsiarczania gazu ziemnego metodą IGNiG-Chelate
Emission of gaseous pollutants in natural gas desulphurization process by IGNiG-Chelate method

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl