Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2012 / Kwiecień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2012 / Kwiecień

Małgorzata Słota-Valim: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Uaktualnienie i wykreślenie map strukturalnych syluru
Updating and sketching of silurian structural maps
Edyta Dębińska: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Ocena działania dodatków opóźniających czas wiązania zaczynów cementowych na podstawie badań laboratoryjnych
Evaluation of effectiveness of cement slurries retarders based on laborator tests
Artur Antosz, Halina Syrek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Emisje gazów cieplarnianych w procesach wydobycia i transportu ropy naftowej
The greenhouse gas emission during the extraction and transportation of crude oil
Grażyna Żak, Michał Wojtasik, Celina Bujas: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Metoda oznaczania zawartości bezwodnika poliizobutylenobursztynowego w surowcach stosowanych w syntezie dodatków uszla-chetniających do paliw
The method applied for determining the polyisobutenylsuccinic anhydride content in raw materials used in the synthesis of fuel additives
Xymena Mazur-Badura: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Profil WWA w cząstkach stałych (PM) emitowanych z silnika Diesla
Profile of PAHs in particle matter (PM) emitted from a diesel engine
Kamil Berdechowski, Anna Duda, Tomasz Łaczek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Emisja w procesie hydrokonwersji bioolejów jako składnik emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia (LCA) olejów napędowych
GHG emission in HVO process as a component of total emission generated in diesel fuel life cycle

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl