Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2012 / Czerwiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2012 / Czerwiec

Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, Małgorzata Słota-Valim: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Mechaniczny model Ziemi jako nowy i konieczny warunek sukcesu w poszukiwaniach i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
Mechanical Earth Model - new and necessary condition for successful unconventional reservoir exploration and production
Małgorzata Włodarczyk, Barbara Darłak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza porównawcza wyników interpretacji parametrów zbiornikowych i uszczelniających bioherm przedgórza Karpat metodami ANN i fuzzy logic
Comparative analysis of the results and interpretation of reservoir and sealing parameters of the Carpathian foothill bioherm using the ANN and fuzzy logic
Jan Lubaś, Wiesław Szott: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Projects of Enhanced Gas and Oil Recovery Using CO2 Sequestration Processes in Poland
Projekty wspomagania wydobycia ropy i gazu z wykorzystaniem procesów sekwestracji CO2 w Polsce
Robert Wojtowicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zagadnienia wymienności paliw gazowych, wymagania prawne odnośnie jakości gazów rozprowadzanych w Polsce oraz możliwe kierunki dywersyfikacji
Interchangeability issues of gaseous fuels, legal requirements regarding the quality of gas distributed in Poland and the possible directions of diversification
Zygmunt Burnus: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Aspekty badania próbek LPG na podstawie uczestnictwa w krajowych badaniach okrężnych
Aspects of LPG analysis on the base of LPG national round robin tests
Wiesława Urzędowska, Zbigniew Stępień: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Oddziaływanie paliwa na zmiany właściwości użytkowych oleju smarowego w silniku z ZI typu FlexFuel
The influence of fuel on the performance of lubricating oil in a flexfuel spark ignition engine

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl