Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2012 / Sierpień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2012 / Sierpień

Jan Lubaś, Wiesław Szott: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Mariusz Dziadkiewicz: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa
Analiza możliwości zwiększenia stopnia sczerpania zasobów złóż ropy naftowej w Polsce
Analysis of a possible increase of oil recovery from oil fields in Poland
Jerzy Sobotka: University of Wrocław, Institute of Geological Sciences
Laboratory studies of the DC - induced polarization in saturated sand models of rock
Badania laboratoryjne procesów relaksacyjnych polaryzacji wzbudzonej w nasyconych piaskowych modelach skał
Marek Dohnalik, Jadwiga Zalewska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badanie zależności pomiędzy właściwościami zbiornikowymi piaskowców czerwonego spągowca a wymiarem fraktalnym struktury porowej
Investigation of the relationships between the fractal dimension of pore structure and reservoir properties of Rotliegend sandstones
Wacława Piesik-Buś: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Rezultaty modelowania hydrodynamicznego basenu permskiego monokliny przedsudeckiej dla oceny jego perspektyw złożowych
The results of hydrodynamic modeling of the Permian Basin Fore-Swell for the assessment of its prospects as a reservoir
Marcin Rzepka, Marcin Kremieniewski, Edyta Dębińska: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Zaczyny cementowe przeznaczone do uszczelniania eksploatacyjnych kolumn rur okładzinowych na Niżu Polskim
Cement slurries for sealing off production casings in the Polish Lowlands
Jadwiga Holewa, Ewa Kukulska-Zając: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Magdalena Pęgielska: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Analiza możliwości wprowadzania biogazu do sieci przesyłowej
Analysis of biogas injection into the gas transmission network
Sławomir Szuflita: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Badanie zmian wielkości ciśnienia punktu rosy gazu kondensatowego zachodzących wskutek jego kontaktu z ropą naftową
Analysis of changes of dew point pressure of gas condensate resulting from its contact with oil
Aleksander Mazanek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena parametrów pracy aparatury wtryskowej typu Common Rail przy zasilaniu paliwami o różnej zawartości biokomponentu
The evaluation of the parameters of the Common Rail injection system supplied with fuels of various bio-component content

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl