Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2013 / Październik

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2013 / Październik

Konrad Ziemianin, Halina Jędrzejowska-Tyczkowska: Instytut Nafty i Gazu
Efekt skali w interpretacji geologicznej danych geofizycznych i analiz laboratoryjnych - wprowadzenie do tematyki oraz przykłady obliczeń na danych modelowych
Scale effect in geological interpretation of geophysical and laboratory data - introduction to the topic with examples of calculations on model data
Marek Dohnalik, Jadwiga Zalewska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Korelacja wyników badań laboratoryjnych uzyskanych metodą rentgenowskiej mikrotomografii, jądrowego rezonansu magnetycznego i porozymetrii rtęciowej
Correlation of results of laboratory tests obtained by X-ray microtomography, nuclear magnetic resonance and mercury porosimetry
Jan Lubaś: Instytut Nafty i Gazu
O potrzebie bardziej dynamicznego wdrażania metod wspomagania wydobycia ropy naftowej z krajowych złóż
About the need for a more dynamic implementation of Enhanced Oil Recovery methods from domestic reservoirs
Yuriy Leonidovych Fesenko: GPD Shebelinkagasvydobuvannia
Sergiy Viktorovych Kryvulia: Institute UkrNDIgas
Borys Borysovych Syniuk: LLC Karpatygas
Mikhailo Illich Fyk: Department Chief of LLC Karpatygas
Applied aspects of maintaining gas production in a gas condensate production field at a late stage of operation
Zastosowane aspekty utrzymania wydobycia gazu ze złoża kondensatu gazowego w późnym stadium eksploatacji
Michał Krasodomski, Agnieszka Wieczorek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza próbek stałej biomasy z zastosowaniem spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej. Część I - Badania wstępne
Analyzing samples of solid biomass using X-ray fluorescence spectrometry. Part I - Preliminary study
Wojciech Mazela, Wojciech Krasodomski, Michał Pajda: Instytut Nafty i Gazu
Dyspersje funkcjonalizowanych nanostruktur węglowych w oleju napędowym
Dispersions of functionalized carbon nanostructures in diesel
Marek Kozak: Instytut Nafty i Gazu
Oznaczanie krzemu w produktach naftowych techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej zgodnie z normą ISO 10478:1994(E)
Determination of silicon in petroleum products by atomic absorption spectrometry according to the ISO 10478:1994(E) Standard
Anna Wróblewska: Instytut Nafty i Gazu
Szybka propagacja pęknięć w sieciach gazowych z rur polietylenowych
Rapid crack propagation in gas networks of polyethylene pipes

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl