Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2013 / Listopad

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2013 / Listopad

Piotr Kasza: Instytut Nafty i Gazu
Efektywne szczelinowanie łupków w Polsce
Effective fracturing of shales in Poland
Tadeusz Szpunar, Paweł Budak: Instytut Nafty i Gazu
Uproszczony ilościowy opis procesu wymiany ciepła w otworze wiertniczym pomiędzy cyrkulującą płuczką a górotworem
A simplified quantitative approach to the problem of stationary heat exchange in boreholes
Marcin Majkrzak: Instytut Nafty i Gazu
Zastosowanie analizy krzywych spadku wydobycia do oceny wielkości współczynnika sczerpania złoża węglowodorów na przykładzie złoża Iwonicz-Zdrój
The use of production decline curves analysis to assess the recovery factor of the Iwonicz-Zdrój oil field
Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz: Instytut Nafty i Gazu
Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych
Application of molecular methods in bioremediation of petroleum substances
Delfina Rogowska, Arkadiusz Majoch: Oil and Gas Institute
A new approach to biofuels – certification of sustainable development according to the RED Directive
Nowe podejście do biopaliw – certyfikacja z zakresu zrównoważonego rozwoju według dyrektywy RED
Magdalena Szlęk, Anna Król: Instytut Nafty i Gazu
Opracowanie metody analitycznej oznaczania siloksanów w biogazie
The development of an analytical method for determining siloxanes in biogas
Dariusz Sacha: Instytut Nafty i Gazu
Ocena stabilności oksydacyjnej paliw do silników o zapłonie samoczynnym według projektowanych wymagań CEN
Evaluation of the oxidation stability of the fuel for compression ignition engines according to the proposed requirements of CEN

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl