Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2013 / Luty

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2013 / Luty

Anna Turkiewicz, Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
The application of biocides in the oil and gas industry
Zastosowanie biocydów w przemyśle naftowym i gazowniczym
Krzysztof Miłek, Wiesław Szott, Andrzej Gołąbek: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Symulacyjne badanie procesów wypierania metanu rozpuszczonego w wodach złożowych poprzez zatłaczanie gazów kwaśnych w ramach ich sekwestracji
Simulation of the process of displacing CH4 dissolved in aquifers by injected acid gas during its sequestration
Sławomir Błaż: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Badania laboratoryjne nad opracowaniem składu płuczki wiertniczej do przewiercania formacji łupkowych
Laboratory studies on the development of drilling mud composition for the drilling of shale formations
Edyta Dębińska: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Wyznaczanie statycznej wytrzymałości strukturalnej i wczesnej wytrzymałości mechanicznej zaczynów cementowych
Cement slurries static gel strength and early-age compressive strength tests
Zygmunt Burnus: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych
Issues of validation of analytical methods in the petroleum industry using motor gasoline as an example
Martynika Pałuchowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ograniczanie emisji szkodliwych składników w transporcie lotniczym - aktualne i perspektywiczne rozwiązania prawne i organizacyjne
Restricting air transport emissions - current and future legal and organizational solutions
Beata Altkorn: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Aneta Rosiak: PKN ORLEN S.A., Płock
Wykorzystanie tablic alkoholometrycznych w oznaczaniu mocy bioetanolu stosowanego jako biokomponent benzyn silnikowych
Use of alcoholometric tables for alcoholic strength measurement of bioethanol, used as a biocomponent in motor gasoline
Kamil Berdechowski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza procesu transestryfikacji olejów pod kątem emisji gazów cieplarnianych dla różnych wariantów pozyskania energii dla instalacji
Analysis of the transesterification process of oils from the point of GHG emission for various options to obtain the energy for installation
Stanisław Oleksiak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Walidacja rozszerzonego zakresu stosowania metody HFRR do oceny smarności olejów napędowych z biokomponentami
Validation of the widened scope of the HFRR test method for the evaluation of lubricity of diesel fuels containing biocomponents

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl