Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2013 / Czerwiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2013 / Czerwiec

Paweł Brzuszek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Modelowanie numeryczne procesów kompakcji i cementacji piaskowców w głębszej części basenu czerwonego spągowca
Numerical modeling of compaction and cementation processes of sandstones from the deeper parts of the Rotliegend basin
Jadwiga Holewa, Magdalena Szlęk: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Ocena jakości gazów palnych
Quality assessment of combustible gases
Mateusz Rataj: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bezpieczeństwo użytkowania gazowych urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania
Safety of using gas heating appliances with open combustion chambers
Andrzej Wiśniowicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wpływ czynników środowiskowych i oddziaływania gazu na funkcjonowanie reduktorów średniego ciśnienia
Influence of environmental factors and the impact of gas on the operation of medium pressure regulators
Xymena Mazur-Badura: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Oznaczanie manganu w benzynie bezołowiowej techniką płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
Determination of manganese content in unleaded petrol - using the flame atomic absorption spectrometry method (FAAS)
Sylwia Jędrychowska, Agnieszka Wieczorek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza wielopierwiastkowa środków smarowych z wykorzystaniem techniki spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali
Multi-element analysis of lubricating oils with the use of Wavelength dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry
Petro Myhailovych Smikh: LLC Research and production company "Centre of Oil and Gas Resources", Kyiv, Ukraine
Pseudo-optimization of well placement using a single simulation schema
Pseudo-optymalizacja lokalizacji odwiertów z wykorzystaniem pojedynczych symulacji

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl