Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2013 / Lipiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2013 / Lipiec

Radosław Florek: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA,
Michał Stefaniuk: Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o., Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,
Adam Koryczan, Cezary Ostrowski: Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o.
Badania grawimetryczno-magnetotelluryczne struktury kompleksu mezopaleozoicznego brzeżnej strefy Karpat pomiędzy Gromnikiem a Wojniczem
Gravity-magnetotelluric researches of structure of the Paleozoic-Mesozoic complex of the Carpathian front between Gromnik and Wojnicz
Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu
Badania odporności korozyjnej stwardniałych zaczynów cementowych stosowanych do uszczelniania rur okładzinowych w warunkach działania siarkowodoru
The study of corrosion resistance of cement stones used to seal the casing in conditions where hydrogen sulphide is present
Agnieszka Stachowicz: Instytut Nafty i Gazu
Korozja rur w odwiertach oraz dobór ochrony inhibitowanej w płynach nadpakerowych
Corrosion in pipes in oil wells and selection of inhibitor protection used in packer fluids
Łukasz Kut: Instytut Nafty i Gazu
Wpływ CO2 na zmiany porowatości i parametry mechaniczne kamienia cementowego
The impact of CO2 changes on the porosity and mechanical properties of cement stone
Roman Urba: Instytut Nafty i Gazu
Międzylaboratoryjne badania w Instytucie Nafty i Gazu z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego
Interlaboratory electric lighting measurements performed in the Oil and Gas Institute
Martynika Pałuchowska: Instytut Nafty i Gazu
Bezołowiowa benzyna lotnicza - poszukiwania rozwiązań
Unleaded aviation gasoline - search for solutions
Bogusława Danek: Instytut Nafty i Gazu
Wpływ rozdziału faz na zmiany wybranych właściwości benzyny silnikowej E5 i E10
The impact of the change in the phase separation of selected properties of gasoline E5 and E10

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl