Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2014 / Styczeń

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2014 / Styczeń

Bogdan Filar, Tadeusz Kwilosz: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Szacowanie pojemności PMG utworzonych w sczerpanych złożach gazu w jednostkach energii
Estimation of UGS working volume created in depleted gas fields in energy units
Marek Janiga, Małgorzata Kania: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Degazacja próbek skał - ocena ilościowa i jakościowa gazu resztkowego
Degassing of rock samples - residual gas parameters
Klaudia Wilk, Piotr Kasza, Marek Czupski: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Za-stosowanie nanocieczy jako dodatków wspomagających proces wypierania ropy naftowej
The use of nanofluids as additives to aid the process of oil recovery
Łukasz Jęczmionek: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Powstawanie lekkich węglowodorów w procesie hydrokonwersji triglicerydów
The flow hydrocarbons formation of light hydrocarbons in the process of triglicerides hydroconversion
Jarosław Markowski, Wojciech Krasodomski, Michał Pajda, Wojciech Mazela: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Ocena możliwości syntezy substancji powierzchniowo czynnych w polu promieniowania mikrofalowego
Evaluation of the use of microwave irradiation for surfactants synthesis
Kornel Dybich: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ zawartości biokomponentów w paliwach silnikowych na jakość oznaczeń liczb oktanowych i liczby cetanowej
Effect of bio-components in motor fuels on the quality of the determination of octane numbers and cetane numbers
Dorota Kluk: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie chromatografii jonowej do analizowania próbek środowiskowych
Analyzing of environmental samples using ion chromatography

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl