Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2014 / Październik

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2014 / Październik

Konrad Ziemianin: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Anna Wolska: Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University
Mineralogical and petrological characteristics of exotic schist cobbles from the Krosno Beds (Silesian Unit, Bieszczady Mts., south-east Po-land)
Charakterystyka mineralogiczno-petrologiczna łupków egzotykowych z warstw krośnieńskich (jednostka śląska, Bieszczady, płd.-wsch. Polska)
Piotr Such: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Przepływy gazu przez nanopory - próba oceny
Flow of gas through nanoporous rocks
Marcin Warnecki: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Badania procesów zatłaczania CO2 do poziomów solankowych nasyconych gazem ziemnym na fizycznym modelu złoża
Investigation on the processes of CO2 injection into geo-pressured saline aquifers saturated with natural gas using a physical reservoir model
Dariusz Bęben: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Ochrona rurociągów przed wytrącaniem się parafiny z ropy naftowej
Protection of pipelines before precipitation of paraffin from crude oil
Wojciech Krasodomski, Michał Krasodomski, Leszek Ziemiański: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Insty-tut Badawczy
Reakcja alkoholizy diizocyjanianów w otrzymywaniu detergentowych substancji aktywnych do uszlachetniania paliw silnikowych
Alcoholysis of diisocyanates in the synthesis of detergent fuel additives
Sylwia Kowalska: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Wyznaczanie zawartości substancji amorficznej w skałach metodą Rietvelda (XRD)
Determination of amorphous material content in rocks with the use of the Rietveld method (XRD)
Zbigniew Stępień: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Ewolucja metodyki oceny zanieczyszczenia rozpylaczy silników o zapłonie samoczynnym
Evolution of the methodology for the evaluation of diesel engine nozzle fouling
Bogusław Haduch: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ procesu pobierania próbek na jakość przewidywania nieaddytywnych właściwości benzyn silnikowych
The impact of the sampling process on the quality of the prediction of nonlinear properties of motor gasoline
Maria Ciechanowska: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Niekonwencjonalne węglowodorowe źródła energii - gazohydraty
Unconventional hydrocarbon energy sources - gas hydrates
Zofia Błaszkiewicz: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Zmiany w procedurach normalizacyjnych ? numeracja Polskich Norm i czwarta wersja językowa Normy Europejskiej
Changes in procedures for standardization ? numbering Polish Standards and the fourth version of the European Standard

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl