Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2014 / Luty

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2014 / Luty

Tadeusz Szpunar, Paweł Budak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Prosty sposób oceny przepuszczalności pionowej warstwy izolacyjnej złoża
A simple procedure for the evaluation of the vertical permeability of the wellbore zone opposite the isolation layers overlying the hydrocarbon reservoir
Mateusz Masłowski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Materiały podsadzkowe do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych
Proppant material for hydraulic fracturing in unconventional reservoirs
Tadeusz Kwilosz, Bogdan Filar: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie metody statystycznej do prognozowania wydobycia gazu z PMG
The use of statistical methods for forcasting the recovery of natural gas from UGS
Julita Piskowska-Wasiak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Uzdatnianie biogazu do parametrów gazu wysokometanowego
The biogas to biomethane upgrading technologies
Kamil Berdechowski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
System bilansu masy jako narzędzie do identyfikacji strumieni biomasy spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju
Mass balance system as a tool for the identification of biomass streams that meet the sustainability criteria
Łukasz Jęczmionek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ wstępnego zeoformowania oleju rzepakowego na właściwości biokomponentów paliwowych I i II generacji
The effect of initial zeoforming of rapeseed oil on the properties of first and second generation biocomponents
Tomasz Łaczek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza zmian jakości biopaliw B100 zachodzących podczas ich magazynowania w niskich temperaturach
Analysis of changes in the quality of B100 biofuels during storage at low temperatures

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl