Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2014 / Marzec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2014 / Marzec

Bogdan Filar: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza wpływu zastosowania różnych technologii udostępniania złóż niekonwencjonalnych na opłacalność ich eksploatacji
Analysis of the impact of different gas well completion technologies on the profitability of unconventional gas reserves production
Wiesław Szott, Andrzej Gołąbek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Symulacyjne modelowanie procesów mieszania się gazów w warunkach złożowych
Simulation modeling of gas-gas mixing processes under reservoir conditions
Bartłomiej Jasiński: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena wpływu płuczek wiertniczych na parametry fizykomechaniczne skał ilasto-łupkowych w aspekcie doboru parametrów wiercenia
Evaluation of the impact of drilling muds on the physicomechanical parameters of shales in terms of drilling parameters selection
Marcin Kremieniewski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Modyfikacje receptur zaczynów uszczelniających w celu zminimalizowania przepuszczalności powstałych kamieni cementowych
The modification of cement slurries recipes to minimize the permeability of cement stone
Łukasz Jęczmionek, Michał Krasodomski, Martynika Pałuchowska: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Krystyna Porzycka-Semczuk: Cracow University of Technology
Problems of as-sessment of the petrol propensity to combustion chamber deposits forming according to methods specified in Worldwide Fuel Charter: M 111 test and BZ-154-01
Problemy badania skłonności benzyn do tworzenia osadów w komorze spalania silnika metodami przywołanymi w światowej karcie paliw: M 111 oraz BZ-154-01
Wojciech Krasodomski, Michał Krasodomski, Agnieszka Skibińska, Wojciech Mazela: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Nanocząstki węglowe w środkach smarowych. Część I – stan wiedzy
Carbon nanoparticles in lubricants. Part I – state of knowledge
Bogusława Danek, Delfina Rogowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Destylacja benzyny silnikowej z zawartością do 10% (V/V) etanolu – obliczanie jej parametrów metodą addytywnych wskaźników mieszania
Distillation of gasoline with up to 10% (V/V) ethanol – calculation of its parameters by additive blending index method

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl