Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2014 / Kwiecień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2014 / Kwiecień

Grzegorz Kołodziejak: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Problem emisji powierzchniowej z otwartych zbiorników na płyn po szczelinowaniu hydraulicznym
Surface emissions of open water reservoirs on the hydraulic fracturing fluid
Sławomir Błaż: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Niekonwencjonalny, ultralekki materiał do regulowania gęstości cieczy wiertniczych
Unconventional, ultra-light material to controll the density of drilling fluids
Edyta Dębińska: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ nanokrzemionki na parametry mechaniczne kamienia cementowego
The impact of nanosilica on the mechanical parameters of cement stone
Zbigniew Stępień: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Intake valve and combustion chamber deposits formation - the engine and fuel related factors that impacts their growth
Tworzenie osadów na zaworach dolotowych i w komorach spalania silników - czynniki wpływające na wzrost osadów związane z silnikiem i paliwem
Magdalena Monika Jabłońska: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Ocena wpływu wdrożenia koncepcji ILUC na rozwój przemysłu biopaliw
Assessment of the impact of the ILUC conception on the development of the biofuel industry
Delfina Rogowska: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Przegląd dobrowolnych systemów certyfikacji biopaliw na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju
An overview of voluntary certification schemes for biofuels to meet the sustainable development criteria
Dariusz Sacha: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Filtrowalność olejów smarowych według PN-ISO 13357
The filterability of lubricating oils according to PN-ISO 13357

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl