Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2014 / Maj

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2014 / Maj

Jadwiga Zamojcin: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Możliwość wykorzystania istniejących odwiertów do produkcji jodu z solanek jodkowo-bromkowych
The prospec of using existing oil and gas wells for iodine production from iodide-bromide brines
Łukasz Kut: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Receptury zaczynów cementowych tworzących kamienie odporne na CO2
Formulas of cement slurries forming cement stones resistant to the impact of carbon dioxide
Łukasz Habera, Antoni Frodyma: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Piotr Koślik, Zenon Wilk: Instytut Przemysłu Organicznego
Nowoczesne urządzenia perforująco-szczelinujące – koncepcja i badania poligonowe
Modern perforating and fracturing devices – the concept and firing ground tests
Piotr Szewczyk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Stabilizacja ciśnienia i temperatury czynnika próby przed rozpoczęciem badania szczelności gazociągów polietylenowych
Stabilization of pressure and temperature of the test medium, before the start of polyethylene pipelines leak testing
Stanisław Oleksiak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena odporności na ścinanie samochodowych olejów przekładniowych
Determining the shear stability of automotive gear oils
Maciej Basiura: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie kamery termowizyjnej w procesie badania prototypów urządzeń
Usage of thermal imaging camera in testing of prototypes
Elżbieta Trzaska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Asfalty drogowe – produkcja, klasyfikacja oraz właściwości
Paving bitumen – obtaining, classification and properties

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl