Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2014 / Wrzesień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2014 / Wrzesień

Małgorzata Słota-Valim: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Projektowanie wtórnego zabiegu udostępniania złóż typu niekonwencjonalnego z uwzględnieniem geomechanicznego modelu Ziemi
The application of geomechanical modeling at the stage of secondary stimulation treatment design
Piotr Guzy, Henryk Sechman, Marek Dzieniewicz, Gabriela Izydor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Ocena możliwości zastosowania przenośnego analizatora sumy lotnych związków organicznych w powierzchniowych badaniach geochemicznych
Evaluation of the possibility for using a portable analyzer of total volatile organic compounds in surface geochemical studies
Anna Leginowicz: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Anizotropia ośrodka geologicznego oraz jej wpływ na zarejestrowane dane sejsmiczne
The geological medium anisotropy and its influence on seismic data
Renata Cicha-Szot, Maja Mroczkowska-Szerszeń, Marcin Majkrzak, Sławomir Falkowicz: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Laboratoryjna ocena modyfikacji przepuszczalności skały zbiornikowej za pomocą cieczy na bazie krzemianu sodu
Experimental evaluation of permeability reduction through external catalysis of sodium silicate solutions
Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka, Edyta Dębińska: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Statyczna wytrzymałość strukturalna zaczynów przeznaczonych do uszczelniania otworów o podwyższonym ryzyku występowania migracji gazu
Static gel strength of GASBLOCK slurries for sealing boreholes with an increased risk of gas migration
Jakub Badowski: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie urządzeń mobilnych w procesie gromadzenia danych o awariach na gazociągach
The use of mobile devices in the process of gathering data concerning transmission gas pipeline incidents
Michał Krasodomski, Agnieszka Wieczorek, Aleksander Kopydłowski: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Problemy z przygotowaniem próbek biomasy do oznaczania składu pierwiastkowego techniką spektrometrii rentgenowskiej
Problems with the preparation of biomass samples for the determination of elemental composition by X-ray spectrometry
Wojciech Krasodomski, Michał Krasodomski, Leszek Ziemiański, Zbigniew Stępień, Łukasz Jęczmionek: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Badania detergentowych substancji aktywnych stosowanych w pakietach dodatków do benzyn silnikowych z wykorzystaniem analizy termicznej
Evaluation of detergent active substances which are components of motor gasoline additive packages with the use of thermal analysis
Delfina Rogowska: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Janusz Jakóbiec: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Emisja GHG w cyklu życia paliw silnikowych. Część I - wytyczne do konstruowania bilansu masowego produkcji
GHG emission in the life cycle of motor fuel. Part I - guidelines for the determination of production mass balance

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl