Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2015 / Styczeń

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2015 / Styczeń

Artur Dziedzic, Paweł Łukaszewski: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
Metodyczne uwarunkowania badań geomechanicznych skał pobranych z dużych głębokości w trójosiowym stanie naprężenia
Methodological conditions of geomechanical tests under triaxial stress state of rocks taken from large depths
Małgorzata Uliasz, Grzegorz Zima, Sławomir Błaż, Bartłomiej Jasiński: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena właściwości cieczy wiertniczych w aspekcie zapobiegania migracji gazu w otworach na przedgórzu Karpat
Evaluation of drilling fluids properties in terms of preventing gas migration in boreholes situated in the Carpathian Foredeep
Krzysztof Skrzypaszek, Stanisław Stryczek, Rafał Wiśniowski: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Sta-nisława Staszica, Wydział Wiertnictwa
Wpływ współczynnika wodno-cementowego na rodzaj modelu reologicznego zaczynu cementowego
Effect of water-cement ratio on the type of rheological slurry cement model
Mariusz Kamola: Politechnika Warszawska, Transition Technologies
Sebastian Plamowski: Emerson Process Management Power & Water Solutions
Czesław Godlejewski , Krzysztof Antoniewicz, Adam Gromnicki: Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu
Problem optymalnego tłoczenia gazu w sieci wysokiego ciśnienia
Simulation-based optimization of gas transportation in a high-pressure gas network
Dariusz Sacha: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Kompatybilność cieczy eksploatacyjnych stosowanych w pojazdach mechanicznych z uszczelnieniami elastomerowymi
Compatible operating fluid used in motor vehicles with elastomeric seals
Delfina Rogowska: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Janusz Jakóbiec: AGH Univer-sity of Science and Technology
How to assess influence of conventional motor fuels on natural environment?
Jak ocenić wpływ paliw silnikowych na środowisko naturalne?
Joanna Gryboś, Jan Kaczmarczyk, Tomasz Mazur, Kamila Sobańska: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Metody badania charakterystyki katalizatorów. Część I. Struktura i uporządkowanie katalizatora
Methods of catalysts characterization. Part I. Structure and arrangement of catalyst

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl