Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2015 / Luty

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2015 / Luty

Joanna Brzeszcz, Anna Turkiewicz: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Corrosion inhibitors – application in oil industry
Inhibitory korozji – zastosowanie w przemyśle naftowym
Tadeusz Szpunar, Paweł Budak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analityczno-graficzny sposób interpretacji danych testu przypływu cieczy do rurowego próbnika złoża oraz porównanie wyników z otrzymanymi metodą slug test
A simple analytical-graphical method for the interpretation of DST flow period data and comparison of results with those obtained using the slug test method
Jerzy Kuśnierczyk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania przepuszczalności rdzeni wiertniczych z użyciem różnych płynów złożowych
Permeability studies of drill cores with different reservoir fluids
Jarosław Markowski, Wojciech Krasodomski, Michał Pajda, Wojciech Mazela: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wykorzystanie promieniowania mikrofalowego w syntezie substancji powierzchniowo czynnych
The use of microwave irradiation in the synthesis of surfactants
Wojciech Smułek, Ewa Kaczorek: Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska
Wykorzystanie surfaktantów naturalnych w biodegradacji oleju napędowego
The use of natural surfactants in the biodegradation of diesel oil
Rafał Kozdrach: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB
Wpływ synergizmu dodatków zawierających krzem na zmiany charakterystyk trybologicznych smaru plastycznego
The influence of synergism additives containing silica on the tribological characteristics change of lubricating grease
Joanna Gryboś, Jan Kaczmarczyk, Tomasz Mazur, Kamila Sobańska: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Metody charakterystyki katalizatorów. Część II: Badania właściwości powierzchni katalizatora
Methods of catalysts characterization. Part II: Surface properties of a catalyst

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl