Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2015 / Marzec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2015 / Marzec

Klaudia Wilk, Piotr Kasza, Marek Czupski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza możliwości zastosowania płynów energetyzowanych do szczelinowania
Analysis of the possibility for the applicability of energized fluids for fracturing
Sławomir Błaż: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania laboratoryjne nad opracowaniem składu płuczki inwersyjnej
Laboratory studies on the development of invert emulsion drilling mud
Marcin Warnecki: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania procesów wypierania metanu przy udziale sekwestracji CO2
Investigating methane gas recovery from geo-pressured saline aquifers using CO2 injection
Krzysztof Miłek, Wiesław Szott: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie symulacji złożowych do analizy porównawczej procesu EOR na przykładzie wybranych metod wspomagania
Application of reservoir simulations for comparative analysis of EOR by selected methods
Andrzej Gołąbek, Wiesław Szott: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Modyfikacje symulatora złożowego dla potrzeb modelowania zjawisk mieszania się gazów
Modifications of reservoir simulator for the modelling of gas mixing processes
Wacława Piesik-Buś, Jadwiga Zamojcin: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza przydatności wybranych złóż niecki zielonogórskiej do konwersji na PMG
The suitability analysis of selected gas fields located in the Zielona Góra basin for UGS development
Szymon Lisman, Anna Huszał: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Dostosowanie prototypu przystawki odorymetrycznej sprzężonej z chromatografem gazowym do badania zapachowej jakości gazów
Adaptation of the prototype odorimeter snap coupled with a gas chromatograph for the determination of the quality of gas odor
Elżbieta Trzaska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Dodatki i modyfikatory do asfaltów drogowych
Additives and modifiers for paving bitumen

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl