Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2016 / Marzec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2016 / Marzec

Robert Bartoń: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie prędkości interwałowych PPS do modelowania ośrodka geologicznego
Application of VSP interval velocity to the modeling of geological medium
Andrii P. Tyshchenko, Pavlo M. Kuzmenko, Serhiy A. Vyzva: Taras Shevchenko National University of Kyiv, National Joint-Stock Company Naftogaz of Ukraine Subsidiary Enterprise Scientific Research Institute of the Oil and Gas Industry
Stanislav O. Sklyarov, Tetiana M. Kuzmenko: National Joint-Stock Company Naftogaz of Ukraine Subsidiary Enterprise Scientific Research Institute of the Oil and Gas Industry
A new algorithm of migration velocity computation and testing in a complex geological area
Nowy algorytm obliczeń prędkości propagacji i badania w złożonym obszarze geologicznym
Marcin Kremieniewski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ dodatku superplastyfikatora na zwiększenie efektywności uszczelniania kolumn rur okładzinowych
The effect of the addition of superplasticizer to increase the effectiveness of sealing casing
Mateusz Masłowski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania przewodności warstwy materiału podsadzkowego dla gazu (azotu) po zabiegu hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych
Studies of the conductivity of proppant material for the wet gas (nitrogen) after the hydraulic fracturing treatment of unconventional reservoirs
Andrzej Janocha: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania obniżania zawartości CO2 w gazie ziemnym przy użyciu membrany poliimidowej
Studies reducing the CO2 content in natural gas using polyimide membrane
Joanna Niemczewska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Inwentaryzacja emisji CO2 w poszczególnych sektorach na potrzeby opracowywania planów gospodarki niskoemisyjnej
Inventory of CO2 emissions in various sectors to develop plans for a low carbon economy
Barbara Gaździk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Procesy korozyjne w rafineriach i zapobieganie ich skutkom poprzez stosowanie inhibitorów korozji
Corrosion processes in refineries and methods of preventing the effects of corrosion by the use of corrosion inhibitor
Elżbieta Trzaska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Emulsje asfaltowe
Bitumen emulsions

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl