Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2016 / Czerwiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2016 / Czerwiec

Barbara Darłak, Małgorzata Kowalska-Włodarczyk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wykorzystanie logiki rozmytej w badaniach petrofizycznych
The use of fuzzy logic in petrophysical studies
Marcin Warnecki: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Modelowanie procesów wypierania metanu zawartego w głębokich poziomach solankowych przy udziale sekwestracji CO2
Modeling of methane gas recovery from geo-pressured saline aquifers using CO2 sequestration
Sławomir Błaż: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza właściwości technologicznych płuczki inwersyjnej w warunkach HTHP
Analysis of the technological properties of invert emulsion drilling mud in HTHP conditions
Bartłomiej Jasiński: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena wpływu cieczy przemywających na jakość zacementowania rur w otworze wiertniczym po użyciu płuczki glikolowo-potasowej
The impact of wash fluids on the quality of casing cementing after using glycol based drilling mud
Robert Wojtowicz: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza przyczyn rozbieżności określania wymienności paliw gazowych za pomocą metod teoretycznych oraz na drodze eksperymentalnej
Analysis of the cau-ses of differences in determining the interchangeability of gas fuels with the aid of theoretical methods and experimentally
Grzegorz Rosłonek: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
Kierunki rozwoju standardów technicznych IGG w obszarze analityki paliw gazowych metodą chromatografii gazowej
Trends in the development of technical IGG (Polish Chamber of Natural Gas Industry) standards related to the analysis of gas fuels by gas chromatography method
Adam Wawrzynowicz, Tomasz Brzeziński: Kancelaria Prawna Wawrzynowicz i Wspólnicy Sp. k.
Uwarunkowania prawne wdrożenia mechanizmów wsparcia dla funkcjonowania terminalu LNG w Świnoujściu
Legal aspects of the implementation of support mechanisms for the operation of the Swinoujscie LNG terminal
Tomasz Cieślik: Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Krzysztof Kogut: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
Prognozowanie pracy sieci gazowej za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Forecasting the work of gas network by means of artificial neural network
Stefan Ptak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Janusz Jakóbiec: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Ropa naftowa jako główny surowiec energetyczno-przemysłowy
Crude oil as the main energy-industrial raw material
Dariusz Sacha, Magdalena Żółty: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena korelacji odporności na utlenianie paliw do silników wysokoprężnych oraz skłonności do blokowania filtrów paliw
Correlation oxidation stability of diesel fuel and filter blocking tendency

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl