Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2017 / Październik

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2017 / Październik

Irena Matyasik, Maria Kierat, Małgorzata Kania, Paweł Brzuszek: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Ocena jakościowa węglowodorów generowanych z różnego typu skał macierzystych oparta na wynikach badań PY-GC, Rock-Eval i Leco
Qualitative evaluation of hydrocarbons generated from different types of source rocks on the basis of PY-GC, Rock-Eval and Leco research results
Krzysztof Sowiżdżał, Piotr Such, Grzegorz Leśniak, Małgorzata Słota-Valim: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Ocena wpływu właściwości petrofizycznych skał łupkowych na ich efektywność uszczelniania poziomów zbiornikowych i akumulacji złożowych
Evaluation of the impact of the petrophysical properties of shale formations on their sealing efficiency for underburden reservoir intervals and hydrocarbon accumulations
Tomasz Słoczyński, Arkadiusz Drozd, Krzysztof Sowiżdżał: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Ocena potencjału zasobowego CBM (coal bed methane) oraz możliwości występowania akumulacji gazu ziemnego typu tight w formacjach piaskowcowo-mułowcowych GZW
Assessment of the unitary resource potential of coal bed methane and the possibilities of tight gas accumulations occurrence, in sandstone-mudstone formations of the Upper Silesian Coal Basin
Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Wodna dyspersja bezpostaciowej krzemionki jako dodatek poprawiający parametry technologiczne zaczynu cementowego
Aqueous dispersion of amorphous silica, as an additive improving the technological parameters of cement slurry
Piotr Łętkowski: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie metod programowania genetycznego w procesie maksymalizacji wydobycia węglowodorów przy zastosowaniu symulatora złożowego
Application of Genetic Programming Methods for the Optimization of Hydrocarbon Production by using a Reservoir Simulator
Jadwiga Holewa-Rataj, Anna Król, Marta Dobrzańska: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Weryfikacja przydatności wybranych metod analitycznych stosowanych w ocenie zanieczyszczeń środowiska węglowodorami
Verification of the suitability of selected analytical methods used in the evaluation of environmental pollution by hydrocarbons
Piotr Szewczyk: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Nowoczesne materiały i technologie do budowy gazociągów wysokiego ciśnienia oraz rurociągów technologicznych na terenach górniczych
Modern materials and technologies for the construction of high pressure gas pipelines and technological pipelines in mining areas
Julia Woch, Jolanta Iłowska, Bronisław Dejnega, Kamil Korasiak, Jan Gniady: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Metody rozpraszania światła w ocenie jakości środków smarowych
Light scattering methods for the evaluation of the quality of industrial lubricants
Delfina Rogowska: Oil and Gas Institute - National Research Institute
Renewable materials as feedstock for energy production and other applications
Surowce odnawialne do produkcji energii i innych zastosowań
Martynika Pałuchowska: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Prace nad specyfikacją jakościową paliwa E10+
Work on a quality specification for the E10+ fuel

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl