Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2017 / Sierpień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2017 / Sierpień

Halina Jędrzejowska-Tyczkowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Dobór optymalnej rozdzielczości sekcji sejsmicznej w drodze analizy i modyfikacji charakterystyk spektralnych danych sejsmiki powierzchniowej i otworowej
The choice of optimal resolution of seismic data for given geological objects through the application of borehole velocity measurement for spectral modification
Mariusz Miziołek, Bogdan Filar, Michał Cierzniak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Pułapki złożowe zapadliska przedkarpackiego w czołowej strefie nasunięcia Karpat
Reservoir traps of the Carpathian Foredeep in the frontal zone of the Carpathian overthrust
Maria Bała: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
Charakterystyka parametrów sprężystych określonych na podstawie pomiarów geofizyki otworowej i modelowań teoretycznych w wybranych formacjach w otworach basenu bałtyckiego i wierconych na szelfie
Characteristics of elastic parameters determined on the basis of well logging measurements and theoretical modeling, in selected formations in boreholes in the Baltic Basin and the Baltic offshore
Rafał Skupio, Marek Dohnalik: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Pomiar gamma-gamma oraz komputerowa tomografia rentgenowska na rdzeniach wiertniczych skał osadowych
Gamma–gamma measurements and X-ray computed tomography applied to sedimentary rock cores
Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Celowość prowadzenia prac badawczych nad nowymi środkami obniżającymi filtrację zaczynów cementowych
The purpose of conducting research for new fluid loss control agents for cement slurries
Mateusz Rataj: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ temperatury powietrza ciągu wstecznego na działanie urządzeń gazowych typu B
Impact of reverse draft air temperature on the operation of type B gas appliances
Julita Piskowska-Wasiak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Doświadczenia i perspektywy procesu Power to Gas
Experiences and perspectives of Power to Gas technology
Stefan Ptak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena procesu odparafinowania rozpuszczalnikowego plastyfikatora TDAE
Evaluation of the dewaxing process of the solvent plasticizer TDAE
Delfina Rogowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wykorzystanie OZE w energetyce a zrównoważony rozwój
Utilization of RES in energy and sustainable development

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl